Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Junckerův plán. Dnes začne Evropská rada

Marie Bydžovská, Euroskop, 18.12. 2014
Donald Tusk

A o jakých tématech se bude mluvit na Evropské radě v Bruselu? Na summit míří i redaktorka Euroskopu. Zatím přinášíme informace o Evropském fondu strategických investic a Investičním plánu pro Evropu.

 

Evropský fond strategických investic

Evropský fond strategických investic (EFSI je jádrem tzv. Investičního plánu pro Evropu, jež v listopadu představil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. K dispozici by měl mít kapitál 21 miliard eur (579 miliard Kč) z rozpočtu EU a peněz od Evropské investiční banky (EIB). Komise zveřejní legislativní návrh na jeho vznik v lednu a očekává, že bude schválen tak, aby do poloviny příštího roku mohl být plně funkční.

Cílem EU je mobilizovat po dobu příštích tří let investice do reálné ekonomiky z veřejného i soukromého sektoru ve výši nejméně 315 miliard eur (8,7 biliónu korun), a to díky očekávanému multiplikačnímu efektu – kdy 1 euro z veřejných prostředků má vytvořit zhruba 15 eur investic. Zhruba 240 miliard eur má jít na strategické investice a 75 miliard eur pro malé a střední podniky.

EIB poskytne 5 miliard eur. Záruka z rozpočtu EU dosáhne 16 miliard eur. Zatím byly vyhrazeny ze stávajících rozpočtu EU 2 miliardy eur, z Nástroje pro propojení Evropy 3,3 miliardy eur a z programu Horizont 2020 2,7 miliardy eur - tedy celkem 8 miliard eur.

Členské státy přímo nebo prostřednictvím vnitrostátních bank mohou také přispívat do fondu – k těmto kapitálovým příspěvkům bude Komise zaujímat kladné stanovisko v kontextu posuzování veřejných financí v rámci Paktu o stabilitě a růstu.

Fond bude mít vlastní řídicí strukturu. Činnosti a projekty budou hodnoceny nezávislým výborem pro investice na základě jejich životaschopnosti a se zárukou toho, že veřejná podpora nebude vylučovat nebo vytěsňovat soukromé investice.

Minulý týden byl zveřejněn seznam asi 2000 projektů, kterých by se peníze mohly v příštích letech týkat. 

 

 

Investiční plán pro Evropu

Komise odhaduje, že investiční plán by v příštích třech letech mohl vytvořit milión až 1,3 miliónu nových pracovních míst. Plán sestává ze tří komponentů:

1) mobilizace investic, aniž by se při tom vytvářel nový veřejný dluh (vytvoření fondu EFSI)

2) podpora projektů v klíčových oblastech (infrastruktura, vzdělávání, výzkum a inovace)

EU sestavila seznam investičních projektů evropského významu, do nichž by měly strategické investice směřovat. První verze tohoto seznamu byla zpracována Task Force za účasti členských států a EIB a obsahuje přibližně 2000 projektů.

Celkově se necelá třetina (29 procent) navržených projektů týká dopravy a stejné procento problematiky posilování energetické unie, 18 procent projektů se zabývá vědomostní, inovační a digitální ekonomikou, 15 procent budováním sociální infrastruktury a devět procent otázkou zdrojů a životního prostředí.

Záměrem Komise je také provozovat „centrum pro investiční poradenství“, jehož cílem je sdílení relevantních zkušeností z celé Evropy a snazší přístup investorů ke všem potřebným informacím o životaschopných projektech.

3) odstraňování specifických finančních i nefinančních překážek, jež brání investování

Komise návrhy na odstraňování regulatorních překážek představí v průběhu prosince.

 

 

Jaké projekty plánuje Česko financovat pomocí Junckerova balíčku?

ČR se na seznamu projektů, který by mohl Evropský fond strategických investic podpořit, nachází více než čtyři desítky projektů. Jde například o rekonstrukce bytového fondu nebo stavby a opravy silnic a dálnic, třeba D11 z Hradce Králové do Jaroměře. Další projekty zahrnují budování či rozšiřování zásobníků na plyn, přeshraničních plynovodů, včetně koridoru Sever-Jih z Polska přes Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko do Chorvatska, ropovodů či rozvoj a modernizaci elektrické sítě. Jiným z projektů je třeba renovace čističky odpadních vod v Praze. ČR je také zapojena do některých mezinárodních výzkumných projektů.

 


Donald Tusk má premiéru

Donald Tusk
Donald Tusk ve čtvrtek a v pátek poprvé povede Evropskou radu. (foto: Audiovisual service EU)

Autor: Marie Bydžovská, Euroskop

Další články v rubrice

5 důvodů, proč Brusel čeká horký podzim

Marie Bydžovská, Euroskop, 31.8. 2015

Příběh francouzských Mistralů. Koupí je Egypt?

Ladislav Havelka, Euroskop, 27.8. 2015

Jeremy Corbyn: změní se postoj labouristů k EU?

Lucie Priknerová, Euroskop, 26.8. 2015