Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Polsko - studium, práce, cestování

 

Studium a stipendia v Polsku

 


Vzdělávací systém

 

Povinná školní docházka trvá od 6 do 16 let. Školní rok v Polsku začíná 1. září stejně jako v České republice a končí v červnu.

 

Vysoké školy

 

Vysokoškolské vzdělání zahrnuje univerzity, neuniverzitní instituce (odlišeny v závislosti na tom, zda alespoň jedna z jejich organizačních jednotek, má právo udělovat titul PhD), dále specializované vysoké školy a vyšší odborné školy.

 

Školné

 

Žádné školné se na vysokých školách a univerzitách v Polsku neplatí. Platí pouze ti, co opakují studium z důvodu neuspokojivých předešlých studijních výsledků a ti, kteří navštěvují jinou než prezenční formu studia (výši těchto poplatků stanoví ředitel školy). Veřejné vysoké školy také mohou účtovat poplatek za specifické kurzy či předměty vyučované v cizím jazyce. Nejsou zde žádné registrační poplatky, nicméně veřejné vysoké školy účtují poplatky spojené s přijímacími zkouškami (maximální výše těchto poplatků je stanovena nařízením vlády a maximální poplatky spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2009/10 činily 150 PLN).

 

Zdroj: EACEA

 

Stipendia

 

Pro studium v Polsku existuje mnoho stipendijních programů a to na bázi bilaterálních či multilaterálních dohod či formou výměnných dohod a stipendií nabízených Ministerstvem školství a vědy Polské republiky. Pro více informací je vhodné kontaktovat přímo danou instituci v rámci níž je stipendium poskytováno.

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Polsku v roce 2010/2011 činí 316 €/měsíc, u pracovní stáže 464 €/měsíc.

  • CEEPUS

CEEPUS je středoevropským univerzitním programem, který zajišťuje výměnu studentů mezi zeměmi střední a východní Evropy a poskytuje stipendia na studijní pobyt v těchto státech. Programu se mohou zúčastnit studenti, kteří ukončili alespoň dva semestry na vysoké škole nebo postgraduální studenti. Věkový limit je stanoven na 35 let. Minimální délka pobytu v zahraničí jsou 3 měsíce (21 dní u doktorského studia), maximální délka je 10 měsíců. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně. Více informací naleznete na stránkách programu CEEPUS nebo Domu zahraničních služeb.

  • Visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond nabízí stipendia určená pro semestrální nebo dvousemestrální magisterské a postgraduální studijní pobyty v zemích visegrádské skupiny nebo v dalších zemích střední a východní Evropy a Balkánu. Žadatel musí mít dokončen bakalářský studijní program. Podrobné informace naleznete přímo na webových stránkách Visegrádského fondu - zde se nachází mimo jiné i instrukce pro uchazeče o dané stipendium.

  • Stipendia nabízená na základě mezinárodní smlouvy

Aktuální výběrová řízení jsou k dispozici na webu Domu zahraničních služeb.

  • Další možnosti studia v Polsku se stipendiem
Dům zahraničních služeb - Jiná stipendia a Další nabídky ke studiu v Polsku

 

 

Vybrané polské univerzity

 

Jagellonská Universita

Jagellonská univerzita se nachází v Krakově. Založena byla v roce 1364 a je po Univerzitě Karlově druhou nejstarší univerzitou ve střední Evropě. Univerzita má přibližně 50.000 studentů (přes 1.600 zahraničních) a je členěna do 15 fakult: práva, lékařství, farmacie, zdravotní péče, filozofie, historie, filologie, polského jazyka a literatury, fyziky, astronomie a aplikované informatiky, matematiky a informatiky, chemie, biologie a vědy o Zemi, managementu a sociální komunikace, mezinárodní a politické studie, a fakulty biochemie, biofyziky a biotechnologie.
 

Wroclaw University of Technology

 

Jedná se o autonomní technickou univerzitu ve Vratislavi. V současné době univerzitu navštěvuje více než 32.000 studentů v téměř 50 různých bakalářských, magisterských a doktorských programech. Jedná se o nejlepší technickou univerzitu v Polsku, která je členěna do 12 fakult: architektury, stavební, chemická, elektroniky, elektrotechnická, geoengineeringu, hornictví a geologie, životního prostředí, informatiky a managementu, strojní a elektrotechnická, strojní, technologie a Fakulty elektroniky a mikrosystémů.

Wroclaw University

 

Vratislavská univerzita byla založena v roce 1702 jako Leopoldina. V současnosti se univerzita v první řadě zaměřuje na vědecký výzkum a na tomto poli slaví mnoho úspěchů. Univerzitu navštěvuje přes 40.000 studentů a skládá se z 10 fakult: biologická, biotechnologie, chemická, Fakulta vědy o Zemi a managementu životního prostředí, Fakulta historických a pedagogických věd, Právnická fakulta, administrace a ekonomiky, Fakulta matematiky a informatiky, Fakulta filologie, Fakulta fyziky a astronomie a Fakulta sociálních věd.

 

Další univerzity: AGH University of Science & Technology, Adam Mickiewicz University Poznan, Warsaw University, Warsaw University of Technology, Nicolaus Copernicus University, University of Lodz, Gdansk University of Technology

 

Polsko - Gdaňsk
Pohled na Mariánský kostel v Gdaňsku. (foto: Wikipedia)

 

Práce v Polsku

 


Povolení k pobytu

 

K pobytu do 3 měsíců nepotřebují občané EU povolení k pobytu.

 

Registrace

 

Kdokoliv, kdo se zdržuje v Polsku déle než tři dny, musí vyplnit registrační hlášení o pobytu na Místním úřadě (bydlíte-li v hotelu, učiní tak hotel za Vás). Pro pobyt delší než 3 měsíce, musíte požádat o tzv. povolení k pobytu na vojvodském úřadě (obdoba krajského) v místě bydliště. Povolení k pobytu by nebylo vydáno, pokud by se žadatel stal zátěží pro polský sociální systém. Cizinci přihlášení na trvalý pobyt nebo pobyt delší než 2 měsíce, stejně jako cizinci se sociálním či zdravotním zajištěním v Polsku, obdrží identifikační číslo PESEL.

 

Pracovní povolení

 

Pro výkon práce v Polsku nepotřebujete žádné pracovní povolení.

 

Uznávání pracovních kvalifikací 

 

Je důležité zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není v Polsku regulováno. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Není-li vámi vybrané povolání v Polsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

 

Sociální zabezpečení a daně

 

Jedním ze základních prvků polského systému sociálního zabezpečení je systém sociálních plateb financovaných z polského Fondu sociálního zabezpečení. Tyto platby zahrnují důchodové pojištění, penzijní pojištění, nemocenskou, pojištění v mateřství a pojištění proti úrazu a nemoci z povolání. Do systému sociálního zabezpečení patří i rodinné dávky a dávky v nezaměstnanosti. Zdravotní pojištění je povinné pro pracovníky v zemědělství. Pro osoby zaměstnané v obchodě, samostatně podnikající, pracující v pracovním poměru a duchovní je zdravotní pojištění dobrovolné.

 

Více informací na stránkách EURES.

 


Cestování v Polsku

 

Zajímavé události v Polsku

 

únor

Lotos Jazz Festival

známé mezinárodní hvězdy a významní umělci - široké spektrum stylů a žánrů - festival také upozorňuje na krásnou architekturu a turistické atrakce města Bielsko-Biała (Lotos Festival Website)Slovník

přelom červen/červenec

Mezinárodnífestivalsoudobého tance

koná se ve Varšavě po dobu 12 dnů od konce června do začátku července - 14 představení, včetně 2 světových premiér a 6 polských premiér - více informací a podrobný program jsou k dispozici na tel.čísle 826-13-04, 826-04-52

konec června

Festival židovské kultury

festival v Krakově je jednou z nejvýznamnějších a největších akcí svého druhu na světě - klasická a židovská lidová hudba, tance, filmy, představení, výstavy (Jewish Festival Website)

červenec

Letní jazzový festival

tento oblíbený venkovní hudební festival se koná v  Krakově - asi 50 koncertů s více než 200 umělci z Polska i zahraničí (Summer Jazz Festival Website)

srpen

Mezinárodní Chopinův festival

festival v Chopinově panství, které se nachází v  krásné parku a těsné blízkosti Národního parku Stolové hory obklopujícího město Duszniki-Zdrój - nejstarším polským a největším Chopinovým festivalem na světě - asi 25 koncertů odehráno nejlepšími světovými klavíristy (Chopin Festival Website)

konec srpna

Mezinárodní festival ve městě Sopot

nejpopulárnější hudební festival se koná v lesní opeře - krásný amfiteátr mezi zalesněnými kopci - různé styly hudby, výstavy, divadla - soutěž „Song Sopot" je jednou z  nejstarších hudebních soutěží v Evropě (Sopot Festival Website)

září

Festival draků

na otevřených polích Gdaňsku se koná festival pouštění létajících draků - na obloze můžete vidět ve vzduchu tančit draky všech možných tvarů, barev a velikostí

začátek října

Rawa Blues Festival

tisíce bluesových fanoušků se shromažďují, aby si vychutnali vystoupení populárních polských, amerických a evropských bluesových hudebníků - koná se v Katowici (Rawa Blues Website)

polovina října

Varšavský mezinárodní filmový festival

filmový festival představuje více než sto filmů ze čtyřiceti zemí - je originální výběrem prezentovaných filmů (WFF Website)

 


Dopravní předpisy

 

Povolená rychlost - 50 km/h v obci od 5:00 do 23:00 (jinak 60km/h), 90 km/h mimo obec, 140 km/h na dálnici

 

Světla - všechna vozidla musí mít rozsvícená tlumená světla či světla pro denní svícení celý den a noc

 

Alkohol - povolené množství alkoholu při řízení: 0,2 ‰

 

Povinné vybavení - používání bezpečnostních pásů je na předních sedadlech povinné, na zadních jen u vozidel, která jsou jimi vybavena. Děti mladší 12 let a menší než 150 cm musí být převáženy pouze ve schváleném dětském zádržném systému. Zproštěni povinnosti používat bezpečnostní pásy jsou řidiči taxíků, těhotné ženy a držitelé lékařského potvrzení. K povinné výbavě patří výstražný trojúhelník, hasicí přístroj a lékárnička (pro auta registrovaná v Polsku).

 

Dálniční poplatky - se zavedením elektronického mýtného pro vozidla do 3,5t se počítá od roku 2012

 

Stopování a chodci - Stopování není v Polsku povoleno.

 

Více informací viz. ÚAMK

 

Praktická telefonní čísla

 

112 - nouzové číslo

 

997 (112) - policie

 

998 - hasiči

 

999 - ambulance

 

Obvyklá pracovní doba

 

Pracovní doba v Polsku činí 40 hodin týdně, 8 hodin denně.

 

Obvyklá doba obchodů

 

Banky: po - pá od 8:00 do 17:00(19:00)

 

Úřady: po - pá od 8:00(9:00) do 16:00(17:00)

 

Obchody: po - pá od 11:00 do 20:00, so - od 9:00 do 14:00(16:00), obchodní domy: po - pá od 8:00 do 19:00, hypermarkety: od 9:00 do 22:00, potraviny: po - pá od 6:00 do 19:00, so - od 7:00 do 13:00

 

Kouření

 

Kouření je zakázáno ve školách, nemocnicích a dalších zdravotnických zařízení a veřejné dopravě. Od 15. listopadu 2010 je zakázáno kouřit ve všech veřejných vnitřních prostorách, včetně barů, kaváren, restaurací a diskoték. Výjimku mají pouze podniky, které mají dobře větrané kuřárny, odkud se cigaretový dým nedostane do prostor pro nekuřáky.

 

Státní svátky

 

 1.leden

 Nový rok

 pohyblivý (březen/duben)

 Velikonoční pondělí 

 1.květen

 Svátek práce

 3.květen

 Den konstituce

 pohyblivý (červen)

 Boží tělo 

 15.srpen

 Nanebevzetí Panny Marie 

 1.listopad

 Svátek všech svatých 

 11.listopad

 Den nezávislosti 

 25.-26.prosinec

 Vánoce

Autor: Daniela Veselá, Eurofon