Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Belgie

Belgie je zakládajícím členem Evropské unie. Do Evropského parlamentu volí 21 poslanců. Belgie je členem Schengenu i eurozóny.

 

Belgie

Fakta o Belgii

 • Oficiální název země je Království Belgie (Koninkrijk Belgie, Royaume de Belgique, Konigtum Belgien).
 • Rozloha Belgie je 30 519 km2.
 • Hlavní město je Brusel (2 miliony obyvatel).
 • Oficiálními jazyky jsou francouzština, nizozemština a němčina.
 • Země je administrativně rozdělena do tří regionů: vlámského, valonského a bruselského, a dále do 10 provincií.
 • V zemi žije 11,4 milionu lidí. Z toho 58 % jsou Vlámové, Valonů je 31 %, ostatních pak 11 %.
 • Většina Belgičanů se hlásí k římsko-katolickému náboženství (75 %), protestantů a ostatních je v zemi 25 %.
 • HDP na hlavu je v Belgii 44 900 dolarů (35. místo na světě podle MMF za rok 2016).


 

Belgie a EU


Belgie patří k zakladatelským zemím všech tří Evropských společenství (Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské hospodářské společenství, Euratom). V historickém vývoji Společenství se aktivně podílela na budování celní unie i na formování vnitřního trhu a zavedení jednotné měny euro. 

Belgické hlavní město Brusel je zároveň sídlem institucí Evropské unie. Sídlí zde Evropská komise, Sekretariát Rady a částečně Evropský parlament, jehož druhé sídlo je francouzský Štrasburk.

Předsednictví Rady měla Belgie na starosti naposledy v druhé polovině roku 2010. V Triu byla společně se Španělskem a Maďarskem.


Belgický eurokomisař


Eurokomisařem navrženým Belgií je Didier Reynders, která působí v rezortu spravedlnosti.

Předchozími belgickými členy Evropské komise byli:

 • Marianne Thyssen - komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu (2009-2014)
 • Louis Michel - komisař pro rozvojovou a humanitární pomoc (2004-2009), komisař pro výzkum (2004).
 • Philippe Busquin - komisař pro výzkum (1999-2004).
 • Karel Van Miert - komisař pro konkurenceschopnost (1993-1999), komisař pro dopravu a ochranu spotřebitele (1989-1992)
 • Willy De Clercq - komisař pro vnější vztahy a obchod (1985-1989)


Belgičtí europoslanci


Belgie má 21 poslanců Evropského parlamentu.
 

Politický systém Belgie

 

Belgie je konstituční monarchií. Hlavou státu je král, který je nejvyšším představitelem výkonné moci. Zároveň má král zákonodárnou moc a může rozpustit poslaneckou sněmovnu.

Federální vláda může mít celkem 15 ministrů a neomezený počet státních tajemníků. Funkci ministra či státního tajemníka nelze kumulovat s poslaneckým mandátem. 

Z hlediska národnostního a ekonomického je však členění Belgie značně originální, prolínají se v něm kompetence federace, regionů a společenství. V Belgii zároveň působí 6 vlád - federální, vlámská, valonského regionu, regionu Brusel, francouzského společenství a germanofonního společenství. Stejně tak v zemi působí 6 parlamentů.

Federální parlament je v Belgii dvoukomorový. Sněmovna reprezentantů má 150 členů volených na 4 roky. Senátorů je pak 71, jsou voleni na 4 roky. Právo na členství v Senátu mají rovněž královi potomci či následníci trůnu. 

Belgickým králem je Filip, který je na trůně od roku 2013.

Předsedou beglické vlády je od října 2020 Alexander De Croo.

 

Moderní historie Belgie

 

 • 1830 - Revoluce v Belgii, nezávislost na Nizozemí, pod které spadala od vídeňského kongresu. 21. července 1831 nastoupil na belgický trůn první panovník, král Leopold I. Belgický.
 • 1908 - Belgie přebírá od svého krále Leopolda II. kolonii v Kongu, která byla od roku 1885 jeho soukromým majetkem.
 • 1914 - Německá armáda okupovala Belgii během 1. světové války, belgická armáda ale bojovala na západní frontě po boku Francie a Velké Británie.
 • 1940 - Okupace nacistickými vojsky ve 2. světové válce.

 • 1949 - Belgie zakládajícím členem NATO.
 • 1952 - Belgie zakládajícím členem Evropského společenství uhlí a oceli.

 • 1968 - Rozpad univerzity v Lovani na vlámskou a francouzskou část dává první signál k federalizaci.
 • 1970 - Do ústavy zanesen princip společenství (vlámské, frankofonní a germanofonní)
 • 1980 - Společenství zřídila své parlamenty a vlády, dochází ke sloučení rady i vlády valonského společenství s radou a vládou valonského regionu
 • 1988-89 - Ustanoven region Brusel s vlastním parlamentem a vládou
 • 1993 - Belgie se stala federací de iure, když byla v ústavě označena jako "federální stát, skládající se ze společenství a regionů".
 • 2001 - Podepsána Labermontská dohoda. Pod pravomoc regionů přešlo i zemědělství, mořský rybolov a zahraniční obchod, zároveň se do kompetence regionů i společenství dostaly otázky volebních výdajů, financování politických stran a regionálního rozvoje. Téhož roku rozdělilalombardská dohoda parlament bruselského regionu na frankofonní a vlámskou část se zákazem majorizace.


Odkazy na instituce


Kontakty na ambasády


České velvyslanectví v Belgii
Czech House, 60 Rue du Trône/Troonlaan, 1050 Brussels
Tel: +32 2 21 39 401
Fax: +32 2 21 39 402
brussels@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/brussels

Belgické velvyslanectví v České republice
Valdštejnská 6, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Tel: 257 533 524
Fax: 257 533 750
ambabel-Prague@mbox.vol.cz
http://www.diplomatie.be/prague/

Autor: Petr Zenkner, Euroskop