Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Belgie

Belgie je zakládajícím členem Evropské unie. Do Evropského parlamentu volí 21 poslanců. Belgie je členem Schengenu i eurozóny.

 

Belgie

Fakta o Belgii

 • Oficiální název země je Království Belgie (Koninkrijk Belgie, Royaume de Belgique, Konigtum Belgien).
 • Rozloha Belgie je 30 519 km2.
 • Hlavní město je Brusel (2 miliony obyvatel).
 • Oficiálními jazyky jsou francouzština, nizozemština a němčina.
 • Země je administrativně rozdělena do tří regionů: vlámského, valonského a bruselského, a dále do 10 provincií.
 • V zemi žije 11,4 milionu lidí. Z toho 58 % jsou Vlámové, Valonů je 31 %, ostatních pak 11 %.
 • Většina Belgičanů se hlásí k římsko-katolickému náboženství (75 %), protestantů a ostatních je v zemi 25 %.
 • HDP na hlavu je v Belgii 44 900 dolarů (35. místo na světě podle MMF za rok 2016).


 

Belgie a EU


Belgie patří k zakladatelským zemím všech tří Evropských společenství (Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské hospodářské společenství, Euratom). V historickém vývoji Společenství se aktivně podílela na budování celní unie i na formování vnitřního trhu a zavedení jednotné měny euro. 

Belgické hlavní město Brusel je zároveň sídlem institucí Evropské unie. Sídlí zde Evropská komise, Sekretariát Rady a částečně Evropský parlament, jehož druhé sídlo je francouzský Štrasburk.

Předsednictví Rady měla Belgie na starosti naposledy v druhé polovině roku 2010. V Triu byla společně se Španělskem a Maďarskem.


Belgický eurokomisař


Eurokomisařem navrženým Belgií je Didier Reynders, která působí v rezortu spravedlnosti.

Předchozími belgickými členy Evropské komise byli:

 • Marianne Thyssen - komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu (2009-2014)
 • Louis Michel - komisař pro rozvojovou a humanitární pomoc (2004-2009), komisař pro výzkum (2004).
 • Philippe Busquin - komisař pro výzkum (1999-2004).
 • Karel Van Miert - komisař pro konkurenceschopnost (1993-1999), komisař pro dopravu a ochranu spotřebitele (1989-1992)
 • Willy De Clercq - komisař pro vnější vztahy a obchod (1985-1989)


Belgičtí europoslanci


Belgie má 21 poslanců Evropského parlamentu.
 

Politický systém Belgie

 

Belgie je konstituční monarchií. Hlavou státu je král, který je nejvyšším představitelem výkonné moci. Zároveň má král zákonodárnou moc a může rozpustit poslaneckou sněmovnu.

Federální vláda může mít celkem 15 ministrů a neomezený počet státních tajemníků. Funkci ministra či státního tajemníka nelze kumulovat s poslaneckým mandátem. 

Z hlediska národnostního a ekonomického je však členění Belgie značně originální, prolínají se v něm kompetence federace, regionů a společenství. V Belgii zároveň působí 6 vlád - federální, vlámská, valonského regionu, regionu Brusel, francouzského společenství a germanofonního společenství. Stejně tak v zemi působí 6 parlamentů.

Federální parlament je v Belgii dvoukomorový. Sněmovna reprezentantů má 150 členů volených na 4 roky. Senátorů je pak 71, jsou voleni na 4 roky. Právo na členství v Senátu mají rovněž královi potomci či následníci trůnu. 

Belgickým králem je Filip, který je na trůně od roku 2013.

Předsedkyní beglické vlády je od října 2019 Sophie Wilmès, první žena v tomto úřadu.


Moderní historie Belgie

 

 • 1830 - Revoluce v Belgii, nezávislost na Nizozemí, pod které spadala od vídeňského kongresu. 21. července 1831 nastoupil na belgický trůn první panovník, král Leopold I. Belgický.
 • 1908 - Belgie přebírá od svého krále Leopolda II. kolonii v Kongu, která byla od roku 1885 jeho soukromým majetkem.
 • 1914 - Německá armáda okupovala Belgii během 1. světové války, belgická armáda ale bojovala na západní frontě po boku Francie a Velké Británie.
 • 1940 - Okupace nacistickými vojsky ve 2. světové válce.

 • 1949 - Belgie zakládajícím členem NATO.
 • 1952 - Belgie zakládajícím členem Evropského společenství uhlí a oceli.

 • 1968 - Rozpad univerzity v Lovani na vlámskou a francouzskou část dává první signál k federalizaci.
 • 1970 - Do ústavy zanesen princip společenství (vlámské, frankofonní a germanofonní)
 • 1980 - Společenství zřídila své parlamenty a vlády, dochází ke sloučení rady i vlády valonského společenství s radou a vládou valonského regionu
 • 1988-89 - Ustanoven region Brusel s vlastním parlamentem a vládou
 • 1993 - Belgie se stala federací de iure, když byla v ústavě označena jako "federální stát, skládající se ze společenství a regionů".
 • 2001 - Podepsána Labermontská dohoda. Pod pravomoc regionů přešlo i zemědělství, mořský rybolov a zahraniční obchod, zároveň se do kompetence regionů i společenství dostaly otázky volebních výdajů, financování politických stran a regionálního rozvoje. Téhož roku rozdělilalombardská dohoda parlament bruselského regionu na frankofonní a vlámskou část se zákazem majorizace.


Odkazy na instituce


Kontakty na ambasády


České velvyslanectví v Belgii
Czech House, 60 Rue du Trône/Troonlaan, 1050 Brussels
Tel: +32 2 21 39 401
Fax: +32 2 21 39 402
brussels@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/brussels

Belgické velvyslanectví v České republice
Valdštejnská 6, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Tel: 257 533 524
Fax: 257 533 750
ambabel-Prague@mbox.vol.cz
http://www.diplomatie.be/prague/

Autor: Petr Zenkner, Euroskop