Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Dánsko - studium, práce, cestování

Studium a stipendia v Dánsku


Vzdělávací systém

 

Povinná školní docházka trvá v Dánsku devět let a začíná v 6-7 letech. Školní rok trvá od počátku srpna a do konce června. Dánský vzdělávací systém nabízí vysoce kvalitní vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání.

Vysoké školy

 

Vysokoškolské vzdělávání v Dánsku zahrnuje akademické programy i bohatou nabídku kratších, neakademických programů. V Dánsku se rozlišuje mezi univerzitami, specializovanými vysokými školami a dalšími vysokoškolskými institucemi. Nabídka programů zahrnuje programy krátkého cyklu (do tří let), středně dlouhé programy (tři až čtyři roky) a dlouhé studijní programy (více než čtyři roky). Lze získat bakalářský, magisterský či doktorský titul.

 

Dánské vysokoškolské instituce nabízejí celou řadu příležitostí pro zahraniční studenty s více než 500 programy a 1.000 kursy vyučovanými v anglickém jazyce. Dánské vysokoškolské instituce používají evropský kreditní systém (ECTS).

Více informací naleznete na Study in Denmark.

 

Školné

 

Vysokoškolské vzdělání v Dánsku se obvykle poskytuje zdarma pro všechny studenty EU/EHP a pro studenty, kteří se účastní výměnných programů. Od placení školného jsou osvobozeni také studenti s povolením k trvalému pobytu, s dočasným povolení k pobytu a děti migrujících pracovníků z nečlenských zemí. Všichni ostatní studenti musí platit školné.

Stipendia


Chcete-li studovat v Dánsku prostřednictvím výměnné dohody nebo jako hostující student, bude možnost získání finanční pomoci záviset na vaší domovské instituci a konkrétní dohodě o výměně.

 

Zdroj: Study in Denmark

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Dánsku v roce 2010/2011 činí 555 €/měsíc, u pracovní stáže 775 €/měsíc.

  • Vládní stipendia (Programy kulturní dohody s Dánskem)

Studenti z ČR mohou požádat také o stipendia, které nabízí vládní Agentura pro mezinárodní vzdělávání v Dánsku. Stipendia podporují výměnu studentů a mladých vědců, kteří chtějí studovat dánštinu nebo se zaměřit na obory úzce provázané právě s Dánskem. Studenti, kteří jsou zapsáni v plném rozsahu (nikoliv v rámci výměny) nemají na stipendium nárok.

Aktuální nabídka vládních stipendií je k dispozici na webu Domu zahraničních služeb.

 

Vybrané dánské university

 

University of Copenhagen (Kodaňská univerzita)

 

Nejstarší a největší univerzita v Dánsku i celé Skandinávii. Studuje zde přes 37.000 studentů. Na 8 fakultách se vyučuje více než 200 studijních programů v oblasti zdraví a humanitních věd, práva, životního prostředí, farmacie, sociálních věd a teologie. Jádro univerzity tvoří přibližně sto různých ústavů, oddělení, laboratoří, center, muzeí, atd.

Aarhus University

 

V posledních letech se tato univerzita pravidelně umisťuje mezi 100 nejlepšími universitami, které porovnává světový žebříček více než 17 tisíc vysokých škol. Univerzita je rozdělena do 4 fakult: vědy a techniky, umění, obchodu a společenských věd.

Technical University of Denmark

 

Na Dánské technické univerzitě, která patří mezi nejlepší ve Skandinávii, se vzdělává přibližně 6.500 studentů a 850 doktorandů. Pro zahraniční studenty univerzita nabízí jedinečné výhody, zejména mezinárodní atmosféru. Ročně zde studuje okolo 750 zahraničních studentů. Universita nabízí 25 mezinárodních magisterských programů, populární výměnný program a přibližně 400 předmětů v angličtině. Velký důraz je kladen na kombinaci teorie a praxe prostřednictvím projektů a laboratorních prácí.

Kronborg castle - DánskoKronborg je opevněný renesanční zámek, který od začátku 15. století sloužil k výběru cla od lodí plujících úžinou Öresund. Na hrad umístil dramatik William Shakespeare děj svého Hamleta (nazval však hrad Elsinor). Na zámku je také socha spícího Holgera Dána, který se podle legendy probudí, až bude Dánsku nejhůře. V roce 2000 byl Kronborg zařazen na seznam světového dědictví UNESCO (foto: Wikipedia)

 

Práce v Dánsku


Povolení k pobytu

 

Pokud budete v Dánsku pobývat méně než 3 měsíce, nepotřebujete žádné zvláštní povolení k pobytu.

 

Registrace

 

Pro pobyt delší jak 3 měsíce nebo v případě hledání práce delší jak 6 měsíců se musíte zaregistrovat u Regional State Administration. Žádost o EU residence certificate musí být předložena do 3 měsíců od vstupu do země. Předložíte pas nebo jiný platný cestovní doklad, 1 fotografii pasového formátu a dokumentaci vztahující se k účelu vašeho pobytu (např. pracovní smlouvu, dokumentaci ke vzdělávacímu programu, prokázání dostatečných prostředků pro pobyt, atd.)

 

Pracovní povolení

 

Pracovní povolení se od 1.5.2009 od občanů České republiky nevyžaduje.

 

Uznávání kvalifikací

 

Pokud chcete být v Dánsku zaměstnáni, může pro vás být užitečné uznání (assessment) vzdělání od státního úřadu Cirius. Uznání usnadňuje dánskému zaměstnavateli pochopit vaše zahraniční vzdělání/kvalifikaci a porovnat se vzděláním a kvalifikací v Dánsku. Je-li profese regulovaná, potřebujete autorizaci (authorisation) od příslušné instituce. Na stránkách Cirius najdete seznam regulovaných profesí, seznam autorizačních institucí a informace k uznávání vzdělání.

 

Sociální zabezpečení a daně

 

Abyste mohli mít přístup ke službám sociálního zabezpečení, je třeba mít CPR číslo a být zaregistrován do Národního registru obyvatel (CRS) a mít zdravotní kartu. 

 

Místní daňový úřad vydává daňovou kartu (e-tax card), která je nezbytně nutná pro stanovení výše daní z vaší mzdy. Karta obsahuje údaje o tom, kolik vám musí zaměstnavatel strhávat ze mzdy, také informace o osobních příspěvcích a % daňové sazby, kterou musíte platit. Dále je nezbytné mít NemKonto účet (platební systém, který umožňuje institucím platební styk s vámi). Pojištění pro případ nezaměstnanosti je v Dánsku dobrovolné, přispíváte do fondu pro nezaměstnanost. Když začnete v Dánsku pracovat, je na Vaší zodpovědnosti, abyste kontaktovali pojišťovací fond.

 

Více informací na webu EURES


Cestování v Dánsku

Zajímavé události v Dánsku
poslední víkend v květnu Karneval v Aalborgu Největší karneval ve Skandinávii. Více než 100 tisíc lidí tančí za rytmů brazilské samby (www.karnevaliaalborg.dk/english/)
kolem 21. června Vikingské hry Představení ve městě Frederikssund, založené na vikingském folkloru a mytologii. Jde o nejznámější a nejdéle trvající kulturní akcí v Dánsku. Její součástí jsou vikingská show a vikingské trhy (www.vikingespil.dk/index.php)
sobota mezi 20.-26. červnem Oslavy letního slunovratu Nejdelší den v roce se slaví u táborových ohňů
a průvody ve večerních hodinách.
konec června „Dny Tordenskjold" Slavnost pod širým nebem ve městě Frederickshavn. Ve 2 dnech přibližuje historii Velké severní války (1709-1720) s autentickými kostýmy, šermířskými vystoupeními, „Tordenskjold hrami" (pojmenovány po námořním dánském hrdinovi)
a velkou módní přehlídkou v duchu začátku 18. století (www.tordenskiold.dk/)
první polovina července Jazzový festival v Kodani  Během 10ti dnů se na festivalu uskuteční přes 850 koncertů - většinou zdarma (jazz.dk/en)
poslední víkend v červenci Viking Moot Festival Největší vikingský festival ve Skandinávii. Atmosféru ve městě Aarhus podtrhují  historické trhy se řemeslníky, obchodníky a bojovníky v dobových oblecích.
poslední víkend v srpnu Evropský středověký festival centrum města Horsens se promění ve středověké město, které v noci osvětlují svíčky, středověké olejové lampy a ohně - dokonce i stojany na kola
a telefonní budky jsou pokryty dřevem, aby splynuly s dekoracemi. Hlavní událostí jsou „turnaje rytířů" (www.middelalderfestival.dk/?sc_lang=en)
polovina října Noc kultury v Kodani  Návštěvníkům jsou zpřístupněna obvykle uzavřená místa v muzeích, kostelech nebo politických institucích. Probíhají v nich přehlídky, výstavy atd. (www.kulturnatten.dk/)
přelom říjen / listopad Podzimní jazzový festival v Kodani Hudební vystoupení od tradičního jazzu k modernímu - na festivalu vystupují jak místní tak mezinárodní umělci (jazz.dk/en)Dopravní předpisy

 

Povolená rychlost - 50 km/h v obci, 80 km/h mimo obec, 110 km/h na dálnici.

 

Světla - povinnost mít rozsvícena tlumená světla nebo světla pro denní svícení ve dne i v noci.

 

Alkohol - povolené množství alkoholu při řízení: 0,5 ‰.

 

Povinné vybavení - bezpečnostní pásy povinné používat všude tam, kde jsou instalovány, výstražný trojúhelník. Autolékárnička a hasicí přístroj doporučeny. Děti do 3 let a 135 cm výšky musí být v autosedačce.

 

Dálniční poplatky - v Dánsku se neplatí poplatky za silnice, pouze za dva mosty.

 

Stopování a chodci - autostop je povolen všude s výjimkou dálnic. Na stopaře se vztahuje zákonné pojištění provozovatele vozidla.

 


Praktická telefonní čísla

 

112 - policie
112 - hasiči
112 - první pomoc
118 - Informace o telefonních číslech v Belgii
113 - Informace o telefonních číslech v zahraničí

 

Obvyklá pracovní doba

 

Pracovní den bývá od 8:00 (9:00) do 16:00 (16:30), v pátek kratší do 14:00 (15:00).

 

Otvírací doba obchodů

 

Banky: po, út, st a pá od 10:00 do 16:00, čt od 10:00 do 18:00

 

Úřady: po - pá od 9:00 do 17.00

 

Obchody: po - čt od 9:00 do 17:30, pá od 9:00 do 19:00 (20:00), so od 9:00 do 13:00 (14:00)

 

První sobotu v měsíci zůstávají obchody a obchodní domy otevřeny do 16:00 (17:00). V turistických oblastech jsou v sezóně obchodní domy otevřeny i v neděli. O nedělích a svátcích jsou otevřena pouze pekařství, kiosky, cukrářství a květinářství. V Kodani na hlavním nádraží a na letišti Kastrup, na hlavním nádraží v Aarhusu a Aalborgu jsou obchodní domy otevřeny každý den v týdnu od 8:00 do 24:00.

 

Kouření

 

Od roku 2007 je v Dánsku uzákoněn zákaz kouření ve veřejných prostorách. Týká se jak restauračních zařízení a barů, tak škol nebo nemocnic a pracovišť. Výjimkou ze zákazu kouření v uzavřených prostorách a veřejné dopravě je kouření v k tomu vyhrazených místnostech, ať už zaměstnavatelem, nebo v restauracích, kavárnách apod. (prostory, kde se neobsluhuje). Kouření může být také povoleno v zařízeních, kde není podáváno jídlo, pouze alkohol, a rozloha je menší než 40 m².

Státní svátky v Dánsku

1. leden 

Nový rok

březen/duben, pohyblivý svátek Velikonoce (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoční neděle a pondělí) 
duben/květen, pohyblivý svátek Velký modlitební den (4. pátek po Velikonocích) 
květen, pohyblivý svátek Nanebevstoupení Páně (čtvrtek, 40 dnů po Velikonocích)
květen/červen, pohyblivý svátek Svatodušní neděle a pondělí (7 týdnů po Velikonocích) 

25. - 26. prosinec

1. a 2. svátek vánoční

24. nebo 31. prosinec

dle kolektivních dohod jeden z nich, ale v praxi se celostátně dodržují oba) - Štědrý den a Silvestr

Autor: Daniela Veselá, Eurofon