Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Doklady pro cestování v EU

Občanský průkaz

Od vstupu České republiky do Evropské unie (1. května 2004) je možné kromě cestovního pasu využít pro cestování po EU také občanský průkaz.

Po přechodnou dobu bylo cestování po členských zemích omezeno českým zákonem pouze na občanské průkazy se strojově čitelnou zónou. Zákonem č. 140/2008 Sb., který mimo jiné doplňuje zákon o cestovních dokladech, se toto omezení ruší. Od 25. dubna 2008 je tedy možné k překročení hranice s členským státem Evropské unie jako cestovní doklad použít jakýkoliv platný občanský průkaz. Ostatním členským zemím byly všechny vzory platných občanských průkazů České republiky předány.

Legislativně vychází možnost cestování po členských zemích Unie na identifikační doklad ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (konsolidované znění). Konkrétně se jedná o ustanovení Kapitoly II - článek 4 (Právo na opuštění území) a článek 5 (Právo na vstup). V České republice je tato směrnice implementována do zákona o cestovních dokladech

Upozornění:
nedoporučuje se cestovat s občanskými průkazy, které mají odstřižený roh a tedy v podstatě jen omezenou platnost před vydáním nového dokladu (například v důsledku sňatku a změny jména). Takovýto průkaz by v zahraničí mohl být pokládán za neplatný. 

Cestovní pas

Cestovní pas ČRCestovní pas je samozřejmě platným dokladem pro cestování do zahraničí včetně zemí Evropské unie. Nové typy cestovních pasů neruší platnost dříve vydaných, všechny cestovní pasy jsou platné po dobu v nich vyznačenou.

Cestovní pas a občanský průkaz musí být platný v době opouštění území jiné země. Od vstupu do EU není třeba, aby platnost cestovního dokladu přesahovala např. o tři, šest měsíců apod. dobu pobytu v zahraničí.

Rada Evropské unie uvedla do dovozu specializovaný portál PRADO (Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online) neboli Veřejný rejstřík pravých dokladů totožnosti a cestovních dokladů online, kde lze nalézt přehled dokladů jednotlivých zemí EU.

Členské země Evropské unie kromě České republiky: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Velká Británie, Irsko, Dánsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Švédsko, Finsko, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko

Další odkazy