Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Uznávání vzdělání a kvalifikací

Uznávání vzdělání a uznávání dosažené kvalifikace jsou dvě zcela odlišné procedury. V rámci legislativy Evropské unie je řešeno zejména uznávání odborné kvalifikace, které je nutné pro účely výkonu určité profese v jiné členské zemi, než ve které byla kvalifikace získána. Jedná se o tzv. profesní uznávání. Více informací k tomuto tématu najdete v rubrice Práce - Uznávání kvalifikace.

Uznávání dosaženého vzdělání se jinak nazývá akademické uznávání. V praxi si jej lze představit pod uznáváním diplomů, studijních programů a jejich částí mezi vzdělávacími institucemi případně orgány státní správy v různých zemích. Může být spojeno s uznáním akademické hodnosti nebo titulu (např. pro zapsání do osobních dokladů). Zde se postupuje na základě dvoustranných smluv mezi jednotlivými státy a na základě mezinárodních smluv uzavřených zejména v rámci Rady Evropy.

Toto uznávání je nutné pro přijetí k dalšímu studiu, případně pro umožnění neopakování části studijního programu v zahraničním vzdělávacím zařízení. Akademické uznávání je charakterizováno detailním porovnáváním studijních plánů, které vede k ne/uznání rovnocennosti dosaženého vzdělání. Někdy je užíván také pojem nostrifikace. Do vstupu České republiky do Evropské unie bylo akademické uznávání jediným instrumentem také pro vstup do zaměstnání, to je dnes nahrazeno profesním uznáváním.

Informace o akademickém uznávání poskytují informační střediska NARIC členských států EU a střediska ENIC států Rady Evropy a UNESCO.

Další odkazy