Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Přechodné období na volný pohyb pracovníků

Přechodné období vyplývající z rozšíření EU v roce 2004

Přístup občanů ČR na trhy práce členských zemí EU nebyl všude stejný. Ve Smlouvě o přistoupení ČR k EU (pdf, 168 kB) bylo stanoveno přechodné období pro volný pohyb pracovních sil.

U států, které se od 1. 5. 2004 rozhodly k regulaci přílivu pracovní síly z nových členských zemí, došlo k prvnímu přehodnocení tohoto stavu v termínu do 30. 4. 2006. Postupně i po tomto datu svůj pracovní trh otevíraly další země. Poslední zhodnocení situace proběhlo k 30. 4. 2009.

Pokud původní členské státy prokázaly nadále vážné nebezpečí pro stabilitu svého pracovního trhu ze strany občanů nových členských zemí, mohly omezující opatření prodloužit ještě naposledy, maximálně až do konce dubna roku 2011.

Po vstupu ČR do Unie nenastal masivní zájem občanů ČR o práci v zahraničí, nicméně některé země stále trvaly na co nejdelším omezení pohybu pracovníků. Úmysl využít této možnosti až do roku 2011 dlouhodobě prezentovalo Německo a Rakousko. Tyto země tedy přechodné období využily po maximální dobu.

Pokud nějaký členský stát EU (také státy EHP a Švýcarsko) uplatňoval vůči ČR přechodné období pro volný pohyb pracovníků, neznamenalo to, že by naši občané nesměli v dané zemi pracovat. Nicméně k legálnímu výkonu zaměstnání v tomto státě potřebovali pracovní povolení, o které bylo třeba (zpravidla prostřednictvím svého zaměstnavatele) žádat na místním úřadu práce. Režim vystavování pracovních povolení se  však v jednotlivých státech liší.

Přechodné období na volný pohyb pracovních sil uplatňované původními členskými státy skončilo na konci dubna 2011 a od 1. 5. 2011 otevřely své pracovní trhy také Německo a Rakousko.

Omezení volného pohybu pracovníků bylo zrušeno též v zemích EHP a ve Švýcarsku.

Nové členské státy

Dne 1. května 2004 se Evropská unie rozšířila o 10 zemí: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, Kypr a Malta. Následně k 1. lednu 2007 přistoupily ještě 2 nové státy: Bulharsko a Rumunsko.

Uvedené státy nezavedly navzájem omezující opatření a čeští občané tak v ostatních nových zemích EU mohou bez obtíží hledat práci a nechat se zaměstnat.

Malou výjimkou je zde Malta, která sice otevřela svůj pracovní trh, ale pro možnost evidence počtu zaměstnanců na svém území vydává nadále pracovních povolení. Ta jsou však vydávávána automaticky na žádost zaměstnavatele. Proto je nejprve třeba zkontaktovat na Maltě budoucího zaměstnavatele.

Další informace a odkazy