Přejít na obsah

Vyhledávání

Facebook Twitter Google Plus Youtube RSS
Úterý 1. prosince 2015


Hlavní menu

Portál Eures

Logo EURESPortál EURES (Evropské služby zaměstnanosti) 

Úřady práce se po připojení České republiky k Evropské unii staly součástí evropské sítě EURES, jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Uvedenou službu EURES (EURopean Employment Services - Evropské služby zaměstnanosti) nabízejí veřejné služby zaměstnanosti všech 27 členských států EU a dále Norska, Islandu a Lichtenštejnska, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Dohodu o účasti v síti EURES má také Švýcarsko. Jde o projekt Evropské komise, která ho od roku 1993 organizuje ve spolupráci s partnerskými veřejnými službami zaměstnanosti. Služby EURES jsou zadarmo a jsou financovány Evropskou unií. Služba EURES také shromažďuje informace o nedůvěryhodných agenturách slibujících zajištění práce v zahraničí.

Oficiální portál EURES

Evropský portál pracovní mobility při Evropské komisi (EURES) je základnou všech databází, s nimiž EURES pracuje. Poskytuje i v češtině následující služby:

  • informace o volných místech vjednotlivých členských zemích, o přechodných obdobích a trzích práce vjednotlivých zemích EU
  • asistenční služby při hledání zaměstnání - EURES pracuje sdatabází volných pracovních míst a životopisů uchazečů o zaměstnání
  • poradenské služby při psaní žádostí o zaměstnání, poradenství pro klienty vpříhraničních oblastech
  • pro zaměstnavatele poskytuje pomoc při vyhledávání pracovníků ze zahraničí

Přehled základních informací v českém jazyce o možnostech práce, povinnostech zaměstnance při přístupu na trh práce a dalších souvisejících otázkách v jednotlivých zemích EU/EHP a Švýcarsku je zveřejněn na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí v sekci EURES.

EURES poradci 

V případě zájmu o práci v některé ze zemí EU můžete také navštívit příslušný úřad práce (buď v ČR či v zahraničí), kde získáte potřebné informace a aktuální nabídku volných pracovních míst pro konkrétní zemi zájmu od tzv. EURES poradců.

V ČR jsou zřízena EURES pracoviště při krajských/regionálních úřadech práce. Zde naleznete speciálně proškolené EURES poradce, kteří jsou schopni zájemcům sdělit informace související se zaměstnáním v jiné členské zemi EU/EHP/Švýcarsku nebo, pokud jde o speciální požadavek, zajistit tyto informace z jiných institucí, zdrojů či od svých kolegů EURES poradců z ostatních států. Osobní schůzku s EURES poradcem je vhodné domluvit předem telefonicky nebo elektronickou poštou. EURES poradci ze své funkce vykonávají i jiné činnosti, než jsou individuální konzultace se zájemci o práci v zahraničí. Domluva předem tak snižuje riziko, že EURES poradce nebude právě přítomen na pracovišti.

Další informace