Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Portál Eures

Logo EURESPortál EURES (Evropské služby zaměstnanosti) 

Úřady práce se po připojení České republiky k Evropské unii staly součástí evropské sítě EURES, jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Uvedenou službu EURES (EURopean Employment Services - Evropské služby zaměstnanosti) nabízejí veřejné služby zaměstnanosti všech 27 členských států EU a dále Norska, Islandu a Lichtenštejnska, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Dohodu o účasti v síti EURES má také Švýcarsko. Jde o projekt Evropské komise, která ho od roku 1993 organizuje ve spolupráci s partnerskými veřejnými službami zaměstnanosti. Služby EURES jsou zadarmo a jsou financovány Evropskou unií. Služba EURES také shromažďuje informace o nedůvěryhodných agenturách slibujících zajištění práce v zahraničí.

Oficiální portál EURES

Evropský portál pracovní mobility při Evropské komisi (EURES) je základnou všech databází, s nimiž EURES pracuje. Poskytuje i v češtině následující služby:

  • informace o volných místech vjednotlivých členských zemích, o přechodných obdobích a trzích práce vjednotlivých zemích EU
  • asistenční služby při hledání zaměstnání - EURES pracuje sdatabází volných pracovních míst a životopisů uchazečů o zaměstnání
  • poradenské služby při psaní žádostí o zaměstnání, poradenství pro klienty vpříhraničních oblastech
  • pro zaměstnavatele poskytuje pomoc při vyhledávání pracovníků ze zahraničí

Přehled základních informací v českém jazyce o možnostech práce, povinnostech zaměstnance při přístupu na trh práce a dalších souvisejících otázkách v jednotlivých zemích EU/EHP a Švýcarsku je zveřejněn na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí v sekci EURES.

EURES poradci 

V případě zájmu o práci v některé ze zemí EU můžete také navštívit příslušný úřad práce (buď v ČR či v zahraničí), kde získáte potřebné informace a aktuální nabídku volných pracovních míst pro konkrétní zemi zájmu od tzv. EURES poradců.

V ČR jsou zřízena EURES pracoviště při krajských/regionálních úřadech práce. Zde naleznete speciálně proškolené EURES poradce, kteří jsou schopni zájemcům sdělit informace související se zaměstnáním v jiné členské zemi EU/EHP/Švýcarsku nebo, pokud jde o speciální požadavek, zajistit tyto informace z jiných institucí, zdrojů či od svých kolegů EURES poradců z ostatních států. Osobní schůzku s EURES poradcem je vhodné domluvit předem telefonicky nebo elektronickou poštou. EURES poradci ze své funkce vykonávají i jiné činnosti, než jsou individuální konzultace se zájemci o práci v zahraničí. Domluva předem tak snižuje riziko, že EURES poradce nebude právě přítomen na pracovišti.

Další informace