Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Základní práva občanů

Připomínáme, že všechna níže vyjmenovaná práva jsou odvozena od občanství Evropské unie.

Práva občana Evropské unie

 • může se pohybovat (cestovat) po celém území Unie a pobývat či usadit se kdekoliv
 • má právo hledat si pracovní příležitosti a pracovat ve všech členských zemích
 • má právo na stejné zacházení jako zaměstnanci daného státu Evropské unie - zákaz diskriminace v zaměstnání
 • jako osoba samostatně výdělečně činná může poskytovat služby na celém území EU
 • má právo studovat, vzdělávat se, připravovat se na budoucí povolání a uskutečňovat výzkum na území EU
 • může volit a být volen do Evropského parlamentu a dále má právo k němu podávat petice
 • obdobně může volit a kandidovat také ve volbách do místních zastupitelstev v místě svého pobytu 
 • v zemi, kde chybí jeho vlastní diplomatické zastoupení může využít konzulát nebo velvyslanectví jiného členského státu
 • má právo se obracet na evropského ombudsmana či podat stížnost k Evropské komisi
 • má také právo na volný přístup ke všem dokumentům Unie a členských států Evropské unie. Výjimku z tohoto pravidla mohou udělit pouze Evropský parlament nebo Rada Evropské unie

Další informace:

 • Podrobnější informace k výše vyjmenovaným právům a jejich praktickému využívání naleznete v jednotlivých tématech sekcí Žiji v EU a Podnikám v EU na našich stránkách