Přejít na obsah

Vyhledávání

Facebook Twitter Google Plus Youtube RSS
Sobota 28. listopadu 2015


Hlavní menu

Základní práva občanů

Připomínáme, že všechna níže vyjmenovaná práva jsou odvozena od občanství Evropské unie.

Práva občana Evropské unie

 • může se pohybovat (cestovat) po celém území Unie a pobývat či usadit se kdekoliv
 • má právo hledat si pracovní příležitosti a pracovat ve všech členských zemích
 • má právo na stejné zacházení jako zaměstnanci daného státu Evropské unie - zákaz diskriminace v zaměstnání
 • jako osoba samostatně výdělečně činná může poskytovat služby na celém území EU
 • má právo studovat, vzdělávat se, připravovat se na budoucí povolání a uskutečňovat výzkum na území EU
 • může volit a být volen do Evropského parlamentu a dále má právo k němu podávat petice
 • obdobně může volit a kandidovat také ve volbách do místních zastupitelstev v místě svého pobytu 
 • v zemi, kde chybí jeho vlastní diplomatické zastoupení může využít konzulát nebo velvyslanectví jiného členského státu
 • má právo se obracet na evropského ombudsmana či podat stížnost k Evropské komisi
 • má také právo na volný přístup ke všem dokumentům Unie a členských států Evropské unie. Výjimku z tohoto pravidla mohou udělit pouze Evropský parlament nebo Rada Evropské unie

Další informace:

 • Podrobnější informace k výše vyjmenovaným právům a jejich praktickému využívání naleznete v jednotlivých tématech sekcí Žiji v EU a Podnikám v EU na našich stránkách