Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komunikace ve všech jazycíchJednání s úřady Evropské unie

Pro jednání občanů se všemi institucemi Evropské unie platí, že lze oslovit danou instituci v jakémkoli z oficiálních (úředních) jazyků Unie a v tomtéž jazyce by měla také být zpracovány odpověď. Občan EU má právo při jednání s evropskými úřady vždy používat svůj rodný jazyk, je-li tento úředním jazykem. Čeština patří mezi úřední jazyky Unie.

V současnosti je používáno celkem 23 úředních jazyků EU: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, slovenština, slovinština, španělština, švédština a řečtina.  

Do všech jmenovaných jazyků je překládána veškerá legislativa Společenství a také jsou jimi uskutečňována všechna jednání Evropského parlamentu. Evropský parlament (EP) je voleným orgánem složeným ze zástupců všech členských států, kteří nejsou vždy politiky, evropskými úředníky apod. Vzhledem k uvedenému není vhodné pro tuto instituci definovat jen několik jednacích jazyku - poslanci mohou při jednáních vystupovat a jednat ve svých rodných (úředních) jazycích.

S výše uvedeným souvisí náročnost překladatelské a tlumočnické práce v EP. Při každém jednání probíhá tlumočení do všech jazyků. Žádný jazyk nemá při takovýchto jednáních přednost.

Doplnění: Pro komunikaci uvnitř ostatních institucí a úřadů EU si tyto úřady samy určily své pracovní jazyky, tak aby byl zrychlen a zjednodušen jejich chod. Zde závisí v podstatě na dohodě v rámci daného úřadu, uvedené nevychází ze žádného závazného právního předpisu Společenství. Zde je nejčastěji využívána angličtina, dále francouzština a němčina.

Jednání s úřady členských států Evropské unie

V tomto případě je situace z pochopitelných důvodů zcela odlišná, není možné očekávat, že úředníci ve všech zemích budou schopni pracovat ve 23 jazycích. Obvykle je tedy v každém členském státě používat při jednání s úřady úřední jazyk, případně nějaký další jazyk, který dotčený úřad dále stanoví - často angličtina. V členských státech je tedy nutné jednat s úřady v „jejich" jazyce a používat překlady do stanoveného jazyka.

Důležité: Kdykoli budete jednat s úřady některé členské země Evropské unie, počítejte s tím, že jednání nejčastěji probíhá v úředním jazyce a budou od vás vyžadovány překlady potřebných dokladů do úředního jazyka dotčeného státu (nestanoví-li úřad jinak - např.další možný jazyk).


Další informace a odkazy