Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kalendář akcí

Název akce Letní škola moderních dějin
Datum 26.08.2009 - 27.08.2009
Typ akce Ostatní
Místo akce Praha / Praha 3 / Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2 / Ústav pro studium totalitních režimů
Popis akceDovolujeme si vás pozvat na letní školu soudubých dějin věnovanou problematice transformace v ČR.

Letní škola moderních dějin

 

  • Téma: Politické zlomy a transformace v soudobých českých dějinách

Naše vzdělávací aktivity jsou v první řadě určeny učitelům a snaží se přinášet konkrétní praktické náměty a prezentovat materiály, které jim usnadní jejich práci. Nejedná se tedy o odborné přednášky, předpokládáme spíše seminární formu práce. Téma letošní letní školy moderních dějin představují klíčové transformační předěly soudobých českých dějin, zasazené do (středo)evropských souvislostí. Pokusíme se tematizovat dramatické mezníky let 1938, 1945, 1948, 1968 a 1989 a především možnosti jejich didaktického uchopení. Na dvoudenním semináři budou prezentovány nejen možné metodické postupy, ale též představeny vhodné výukové materiály, blíže budou diskutovány specifické problémy, které s sebou tato témata nesou. Součástí semináře bude i návštěva badatelny ABS spojená s prezentací archivních materiálů a představení návrhů na jejich didaktické využití ve výuce a projekce unikátních snímků z archivu ABS a ČT. Každý účastník může formulovat své otázky a okruhy problémů, které by s pracovníky ABS rád diskutoval (mailem na kontaktní osobu). Pro zájemce bude zajištěno ubytování.

Tématické okruhy letní školy moderních dějin:

  1. Mnichovská krize 1938 v perspektivě dalších zlomových okamžiků moderních dějin: možnosti komparace (pražské jaro 1968). Historická traumata středoevropských národů ve vzájemné konfrontaci (Mnichov 1938, Katyň 1940, Budapešť 1956 aj.).
  2. Odsuny a migrace: 1938 a 1945 v evropské perspektivě.
  3. Poválečný nástup komunismu v evropské perspektivě, československý Únor 1948 v středoevropské komparaci. Společenské transformace lidových demokracií ve vzájemném srovnání. Jak tematizovat asijský a latinskoamerický komunismus?
  4. Rok 1968 v Československu, v Evropě a ve světě: vzájemná komparace a možnosti interpretace.
  5. Krize a rozpad komunistického bloku 1989. Kontinuita nebo diskontinuita? Inventura a komparace opozičních aktivit. Srovnání roku 1989 a transformačních procesů v středoevropské perspektivě. Ekonomické, kulturní a sociální aspekty krize východního bloku. Rok 1989 v evropské perspektivě. Dědictví komunismu. Jak učit o polistopadových dějinách?
  6. Transformační mezníky v literatuře a ve filmu.

 

KURS JE ZDARMA