Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kalendář akcí

Název akce Jednotný evropský energetický trh – blízká vize nebo vzdálená budoucnost?
Datum 03.11.2011 09:00 - 16:45
Typ akce Konference
Místo akce Praha / Praha 1 / Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1 / Odbor informování o evropských záležitostech
Popis akceNa konferenci se můžete registrovat na adrese konference@vlada.cz, nejpozději do 2. listopadu 2011

Předběžný program:

8.30 - 9.00 Registrace účastníků

9.00-9.15 Úvodní slovo

Petr Nečas
, předseda vlády České republiky

9.15-10.30 Úvodní příspěvky

Günther Oettinger
, člen Evropské komise pro energetiku
Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu České republiky
Vojtěch Belling, státní tajemník pro evropské záležitosti, Úřad vlády České republiky

10.30-10.45 Přestávka na kávu

10.45-12.15 Panel 1: Spojování národních trhů do jednotného evropského energetického trhu

Evžen Tošenovský, místopředseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Evropský parlament
Milan Urban, předseda, Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Alan Svoboda, ředitel divize obchod, ČEZ
Martin Herrmann, předseda představenstva, RWE Transgas

· Jsou termíny 2014 a 2015 realistickými cíly?
· Obnovitelné zdroje energie a problémy s převodem
· Energetika a ekonomika – ekonomika orientovaná na nízké emise a jaderná energetika
· Přenosová síť: požadavky versus možnosti, financování
· Koncept inteligentních sítí a budoucí Evropská energetická politika
· Diskuze

12.15 – 13.30 Oběd

13.30 – 15.00 Panel 2: Očekávání a zkušenosti v oblasti legislativy

Alena Vitásková, předsedkyně, Energetický regulační úřad
Fay Geitona, koordinátorka národních regulačních orgánů, Agentura pro spolupráci energetických
regulačních orgánů
Harry Boyd-Carpenter, Evropská banka pro obnovu a rozvoj

· Návrh nařízení o integritě a transparentnosti trhů s energií
· Širší rámec pro finanční regulaci energetických trhů (OTC, MIFID)
· Zkušenosti Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů
· Kodexy sítě
· Standardy pro inteligentní sítě a měřidla
· Jednotné evropské schéma – budoucnost podpory obnovitelných zdrojů energie
· Rozdílné přístupy k přechodným alokacím zdarma s ohledem na modernizaci výroby elektřiny
· Provádění směrnice o průmyslových emisích
· Diskuze

15.00-15.15 Přestávka na kávu

15.15-16.45 Panel 3: Jednotný evropský energetický trh a chybějící infrastruktura

František Pazdera, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Jiří Borovec, generální ředitel, ČEPRO
Zbyněk Boldiš, člen představenstva zodpovědný za energetický obchod a zahraniční spolupráci, ČEPS
Jan Nehoda, jednatel, Net4Gas
Václav Bartuška, velvyslanec se zvláštním posláním pro energetickou bezpečnost

· Regionální integrace, chybějící propojení
· Elektroenergetika – překážky na hranicích: metody alokace , fázové transformátory atd.
· Současný stav – plyn, elektřina, ropa
· Visegrádská spolupráce
· Skupina na vysoké úrovní k severojižnímu propojení
· Diskuze

Na konferenci se můžete registrovat na adrese konference@vlada.cz, nejpozději do 2. listopadu 2011