Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kalendář akcí

Název akce V. ročník Simulace institucí EU je tu!
Datum 09.05.2013 10:30 - 14:30
Typ akce Ostatní
Místo akce Liberecký kraj / Ústí nad Labem / Krajský úřad Ústeckého kraje / Pořádají Eurocentra Ústí n. Labem a Liberec
Popis akceStudenti tvoří evropskou politiku: Eurocentrum Ústí nad Labem a Eurocentrum Liberec ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise (ZEK) v ČR srdečně zvou středoškolské studenty 1. až 3. ročníků k soutěžní hře „STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY“.

VÝZVA PRO STŘEDOŠKOLÁKY: Obleč si kůži evropského poslance nebo ministra evropské země a zkus přesvědčit Evropskou komisi o svém pozměňovacím návrhu. Simulováním jednání vrcholných evropských institucí můžeš vyhrát zájezd do Bruselu, kde poznáš zázemí pravých jednání na vlastní oči.

Chceš si vyzkoušet roli diplomata a prosazovat zájmy svých voličů a členských států EU? Přihlas sebe a svůj tým do projektu

"Staň se na den tvůrcem evropské politiky".

Jedná se o simulaci jednání nejdůležitějších institucí EU - Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU - pro studenty středních škol v Ústeckém a Libereckém kraji. Hraje se o cestu do Bruselu - v každém regionu se vyhrává. Srdečně zvou Eurocentrum Ústí nad Labem a Eurocentrum Liberec ve spolupráci s Europe Direct Most. Loni jsme hlasovali o znovuzavedení hraničních kontrol v rámci Schengenského prostoru.

Letos je na pořadu

HLASOVÁNÍ O NÁVRHU SMĚRNICE O TABÁKOVÝCH  VÝROBCÍCH

(NÁVRH NA SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÉ UNIE na sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků a souvisejících produktů)

Nyní Evropská komise navrhuje jeho zásadní změny. Přihlaste se a vyzkoušejte si rozhodování Evropského parlamentu a Rady EU.

 

  Foto: Simulace v Ústí n. Labem v březnu 2012

(Ostatní foto brzy na FB EC Liberec)

 

 Kdy: 9. května od 10:30 - 14:30 
 Kde: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
 Pozvánka:  Ke stažení ZDE (pdf) (brzy)

 

Dokumenty ke stažení:

1. Program simulace institucí EU ke stažení (doc)
2. Podklady k simulaci institucí EU (doc)
3. Jednací řád (pdf)

4. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady na sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků a souvisejících produktů (zkrácená verze)

5. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady na sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků a souvisejících produktů (celá verze, ENG)

6. Report Evropského parlamentu 28.3.2013 a tisková zpráva EP 25.2.2013

7. Summary EK 12/2012 a tisková zpráva EK 12/2012 a ppt EK a otázky a odpovědi EK 12/2012

8. Stanovisko Parlamentu ČR 24.1.2013

9. Tobacco in the EU

 

Doporučené internetové zdroje:
1. Euroskop.cz - EK představí návrhy na změny v oblasti tabákového průmyslu
2. Euractiv.cz - co vadí vládě parlamentu na tabákové směrnici
3. Euractiv.cz - přísady v tabákových výrobcích
4. Euractiv.cz - je regulace zbytečná nebo ji EU potřebuje?

5. Euractiv.cz - nová protikuřácká legislativa

6. Euractiv.cz - parlamenty posuzovaly tabákovou směrnici

7. Euractiv.cz – v boji proti kouření je ČR pozadu

8. Zprávy – zahraniční politika – protikuřácký návrh dorazil do EP

9. Zprávy – byznys – Evropa zasadí ránu tabákovému průmyslu

10. Zprávy – byznys – mentolové a tenké cigarety zmizí

Materiály k prostudování - Evropský parlament - postoje frakcí
1. Politické skupiny v Evropském parlamentu
2. Politické skupiny v Evropském parlamentu (popis, Euractiv.cz)

EPP - ED stanovisko 1, stanovisko 2, stanovisko 3

S&D stanovisko 1

Zelení/Evropská svobodná aliance stanovisko 1, stanovisko 2

GUE/NGL stanovisko 1, stanovisko 2

JAK SE ZAPOJIT DO PROJEKTU?

■ Vytvořte dvoučlenný tým (počet týmů za jednu školu není omezen) a rozdělte si role v týmu (europoslanec - Výbor Evropského parlamentu, 1 ministr pro oblast spravedlnosti a vnitra - Rada EU).
■ Zaregistrujte svůj tým nejpozději do 30. 4. 2013 na email eva.bartunkova@euroskop.cz.
■ Registraci týmu provádí vždy jeden člen týmu, kterému poté registraci potvrdíme na uvedený email a zašleme podklady k simulaci. Nezapomeňte uvést veškeré údaje o všech členech týmu - dle pokynů při registraci viz níže.

Pokyny k registraci týmů:

- registraci provádí vždy jeden člen týmu;
- uveďte název školy; uveďte jména všech členů týmů + emailové kontakty + role, které budou reprezentovat;
- uveďte členský stát EU, který hodláte zastupovat (uveďte tři členské státy od 1 do 3 - přičemž nejvyšší priorita je číslo 1 - po registraci Vám bude členský stát přiřazen na email)
- po úspěšné registraci týmu obdržíte na email potvrzení registrace společně se zasláním podkladů k simulaci.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Simulace jednání institucí EU pokrývá podstatu celého legislativního procesu - jednání obou zákonodárných institucí, Evropského parlamentu (Výboru EP) i Rady EU (ministrů), a také jejich vzájemného vyjednávání (tzv. trialogu). Studenti vystupují v rolích poslanců Evropského parlamentu nebo ministrů členských států.

Simulace jednání institucí EU bude probíhat ve třech hlavních rozhodovacích institucích EU:
1. Evropské komisi (odborná porota)

2. Evropském parlamentu (Výbor občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci),
3. Radě EU pro spravedlnost a vnitřní věci.

Evropskou komisi bude představovat odborná porota složená ze zástupců regionálních Eurocenter (Ústí nad Labem a Liberec) a zástupce Europe Direct Most. Evropská komise předloží Evropskému parlamentu (EP) a Radě EU návrh legislativního aktu, o kterém bude jednat a hlasovat Výbor EP a Rada EU.

Předmětem jednání je vždy konkrétní legislativní návrh nebo komunikační dokument Komise, u kterého se očekává, že do legislativního návrhu vyústí. Studenti budou v rámci simulací diskutovat zejména o těch bodech, které jsou problematické či sporné i při jednání ve skutečných Evropských institucích.


Tým studentů budou tvořit dvě osoby:

1. Europoslanec - bude zastupovat evropskou politickou frakci v EP ve Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (evropská politická frakce mu bude přidělena Eurocentrem po registraci týmu)
2.Ministr vnitra za daný členský stát

Full servis:
■ Studentům budou mailem zaslány všechny materiály, včetně podkladů k evropskému legislativnímu procesu, shrnutí projednávaného dokumentu a jeho sporných bodů, pravidel simulací atd.;
■ Během simulace bude pro účastníky zajištěno občerstvení.

Hlavní cena regionálního kola pro první nejlepší tým je Letecká cesta do Bruselu spojená s prohlídkou institucí EU a možností setkání s jejich zástupci.
Cesta se uskuteční v prosinci roku 2013.

Vedle toho jsou připraveny hodnotné věcné ceny pro všechny 3 první týmy regionálního kola.

Simulace jednání evropských institucí organizuje Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR. Organizaci projektu zajišťuje síť regionálních Eurocenter a síť regionálních informačních středisek Europe Direct.

Pro případné dotazy k projektu se můžete obracet přímo na pracovníka Eurocentra Ústí nad Labem na email eva.bartunkova@euroskop.cz.

Budeme se opět těšit na setkání a bohatou diskuzi.