Přejít na obsah

Vyhledávání

Facebook Twitter Google Plus Youtube RSS
Úterý 1. prosince 2015


Hlavní menu

Kalendář akcí

Název akce Národní informační den programů EU pro oblast informační společnosti
Datum 26.02.2013 09:00 - 13:00
Typ akce Odborné semináře
Místo akce Praha / Praha 2 / MV ČR – Centrotex, náměstí Hrdinů 3, 1. patro, velká zasedací místnost č. 1.04 (metro C, Pražského povstání) / Ministerstvo vnitra ČR
Popis akce Dne 26. února 2013 uspořádá Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, národní informační den programů EU pro oblast informační společnosti.
Dne 26. února 2013 uspořádá Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, národní informační den programů EU pro oblast informační společnosti.

Dne 26. února 2013 uspořádá Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, národní informační den programů EU pro oblast informační společnosti. Cílem tohoto informačního dne je podat účastníkům informace o možnostech financování ICT projektů z programů Evropské unie a zároveň informovat o evropských strategiích a prioritách v této oblasti.

V průběhu přednášek budou účastníkům informačního dne představeny následující programy: CIP ICT-PSP (Program pro podporu politik v oblast ICT zařazený v rámci Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace), dále Safer Internet (Bezpečnější Internet) a ISA (Řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy).
Za resort Ministerstva vnitra bude přednášet Dana Černohousová a Josef Hruška. Irina Zálišová, ředitelka agentury pro evropské projekty a management (EPMA), poskytne potenciálním zájemcům pohled na projekty z pozice hodnotitele a bude přednášet o Evropské Digitální Agendě a vyhlídkách do budoucna (Horizont 2020). Jiří Průša ze sdružení CZ.NIC pak bude prezentovat zkušenosti ze zapojení do projektů EU v rámci loňské výzvy. Nový nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF) přiblíží Michal Částek z Ministerstva financí a Kateřina Slavíková z kanceláře CZELO (Czech Liaison Office for Research and Development v Bruselu).
Zájemci o předložení projektu budou mít možnost setkat se v rámci informačního dne se zástupci MV působícími jako národní kontaktní body pro výše uvedené programy a prodiskutovat návrhy svých případných projektů.
Zájemci o účast na informačním dni se mohou registrovat do 20. února 2013 na e-mailové adrese: jelizaveta.stelibska@mvcr.cz.

Programy EU představují jeden z finančních nástrojů Evropské unie. Na rozdíl od mediálně známějších strukturálních fondů jsou tyto programy EU ve většině případů administrovány přímo příslušným útvarem Evropské komise v Bruselu nebo Lucemburku a finanční prostředky jsou alokovány dle jednotlivých programů, nikoliv jednotlivých států. Cílem programů EU je podpora a prohloubení spolupráce mezi členskými zeměmi v různých specifických oblastech přímo souvisejících s politikami Společenství. Obecným pravidlem pro získání podpory je vytvoření partnerství mezi subjekty z různých států (konsorcium) a evropská přidaná hodnota, kterou projekty deklarují nadnárodní význam.