Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kalendář akcí

Název akce Národní informační den programů EU pro oblast informační společnosti
Datum 26.02.2013 09:00 - 13:00
Typ akce Odborné semináře
Místo akce Praha / Praha 2 / MV ČR – Centrotex, náměstí Hrdinů 3, 1. patro, velká zasedací místnost č. 1.04 (metro C, Pražského povstání) / Ministerstvo vnitra ČR
Popis akceDne 26. února 2013 uspořádá Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, národní informační den programů EU pro oblast informační společnosti.

Dne 26. února 2013 uspořádá Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, národní informační den programů EU pro oblast informační společnosti. Cílem tohoto informačního dne je podat účastníkům informace o možnostech financování ICT projektů z programů Evropské unie a zároveň informovat o evropských strategiích a prioritách v této oblasti.

V průběhu přednášek budou účastníkům informačního dne představeny následující programy: CIP ICT-PSP (Program pro podporu politik v oblast ICT zařazený v rámci Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace), dále Safer Internet (Bezpečnější Internet) a ISA (Řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy).
Za resort Ministerstva vnitra bude přednášet Dana Černohousová a Josef Hruška. Irina Zálišová, ředitelka agentury pro evropské projekty a management (EPMA), poskytne potenciálním zájemcům pohled na projekty z pozice hodnotitele a bude přednášet o Evropské Digitální Agendě a vyhlídkách do budoucna (Horizont 2020). Jiří Průša ze sdružení CZ.NIC pak bude prezentovat zkušenosti ze zapojení do projektů EU v rámci loňské výzvy. Nový nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF) přiblíží Michal Částek z Ministerstva financí a Kateřina Slavíková z kanceláře CZELO (Czech Liaison Office for Research and Development v Bruselu).
Zájemci o předložení projektu budou mít možnost setkat se v rámci informačního dne se zástupci MV působícími jako národní kontaktní body pro výše uvedené programy a prodiskutovat návrhy svých případných projektů.
Zájemci o účast na informačním dni se mohou registrovat do 20. února 2013 na e-mailové adrese: jelizaveta.stelibska@mvcr.cz.

Programy EU představují jeden z finančních nástrojů Evropské unie. Na rozdíl od mediálně známějších strukturálních fondů jsou tyto programy EU ve většině případů administrovány přímo příslušným útvarem Evropské komise v Bruselu nebo Lucemburku a finanční prostředky jsou alokovány dle jednotlivých programů, nikoliv jednotlivých států. Cílem programů EU je podpora a prohloubení spolupráce mezi členskými zeměmi v různých specifických oblastech přímo souvisejících s politikami Společenství. Obecným pravidlem pro získání podpory je vytvoření partnerství mezi subjekty z různých států (konsorcium) a evropská přidaná hodnota, kterou projekty deklarují nadnárodní význam.