Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropský týden mládeže - EUTIS

EUTIS, 24.05.2021
EUTIS

Oslavovat a propagovat mládežnické aktivity prostřednictvím akcí organizovaných ve všech zemích zapojených do Erasmus+, a také propojit mladé lidi, účastníky programu, mládežnické organizace a tvůrce politik. To je cílem Evropského týdne mládeže, který se uskuteční na konci května 2021. 

V rámci této události se uskuteční 6 jednodenních workshopů s tématem Budoucnost máme ve svých rukou. Jednotlivé workshopy jsou naplánované na období mezi 27. květnem a 11. červnem 2021 a budou mít půldenní charakter, kdy program začne vždy v 8:30 a skončí ve 13:30. Workshopy jsou určené až 30 účastníkům ve věku od 15 do 22 let. Přihlašování probíhá prostřednictvím přihlašovacího formuláře (odkazy jsou níže u každého z míst konání). Vzhledem k přetrvávajícím restrikcím souvisejícím s nákazou covidu-19 je tento projekt připravován k online realizaci prostřednictvím platformy Zoom.

Při samotných workshopech bude kladen zásadní důraz na rozvoj osobních kompetencí účastníků. Ti si osvojí základy projektového myšlení a získají kontakty na organizace ve svém okolí. Toto bude cílem zejména poobědové části, kdy mladí lidé za přítomnosti třech hostů zastupujících organizace v regionu, zabývající se jednotlivými tématy aktuálními pro Evropský týden mládeže, budou nejprve identifikovat problémy, které je trápí v jejich kraji, a poté se v týmech pokusí navrhnout proveditelné řešení tohoto problému, přičemž budou mít k dispozici hosty pro konzultaci. V závěru budou jednotlivé návrhy projektů prezentovány s tím, že nejlepší tým se může těšit na věcné ceny!

 

Zdroj: Eutis.cz

Po ukončení každého z workshopů budou mít účastníci 5 dní na odevzdání jednoduché projektové žádosti, které následně realizační tým ve spolupráci s partnery posoudí s tím, že 2 nejlepší projekty za každý workshop postoupí na závěrečnou jednodenní konferenci. Ta je naplánována na 21. června 2021 a bude mít za cíl účastníkům představit širší možnosti participace ve společnosti. Účastníci, kteří na konferenci postoupí, budou rovněž prezentovat své projekty, které budou hodnoceny expertní porotou složenou z partnerů a oslovených osobností. Nejlepší projekty získají věcné ceny! Všechny odevzdané projekty získají možnost konzultací u Domu zahraniční spolupráce, které jim mohou být nápomocné při realizaci projektového záměru!

Termíny konání workshopů a přihlašování

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Prague European Summit

Prague European Summit, 12.07.2021

Jak na kariéru v EU: Dva krajané v Bruselu

Eurocentrum Brno , 16.02.2021