Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kalendář akcí

Název akce Seminář k programu LIFE
Datum 11.04.2017 - 12.04.2017
Typ akce Odborné semináře
Místo akce Královehradecký kraj / Hradec Králové / Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál P1.906, Pivovarské nám. 1245
Popis akceMinisterstvo životního prostředí ve spolupráci s Eurocentrem Hradec Králové zve zájemce na seminář k programu LIFE.

V rámci semináře v Hradci Králové budou kromě informací o programu LIFE poskytnuty i základní údaje o prioritních oblastech programu. Během prvního dne budou představeny prioritní oblasti: „Příroda a biologická rozmanitost“ (NAT/BIO), „Správa a informace v oblasti životního prostředí“ (GIE) a „Správa a informace v oblasti klimatu“ (GIC). Druhý den bude věnovaný zbývajícím prioritním oblastem: „Životní prostředí a účinné využívání zdrojů“ (ENV), "Zmírňování změny klimatu“ (CCM) a „Přizpůsobování se změně klimatu“ (CCA). Během seminářů zazní také příklady úspěšně řešených projektů.

 

Témata prvního dne jsou určena zejména pro zájemce z řad neziskových organizací, univerzit, výzkumných institucí, správ národních parků a chráněných krajinných oblastí nebo veřejné správy.


Témata druhého dne se zaměřují především na zájemce z řad podnikatelských subjektů (oblast odpadového hospodářství, zemědělství, chemie, ovzduší, vody, apod.), vědeckých a výzkumných institucí, průmyslových svazů nebo měst.

Nejste si jisti, který den semináře zvolit? Prostudujte si přehled projektových témat.

Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím webového formuláře (https://goo.gl/sAu92U). Detailní program Vám bude zaslán e-mailem po provedení registrace v dostatečném předstihu před konáním seminářů. Kapacita seminářů je omezena.

Evropská a národní výzva LIFE 2017

O finanční prostředky je možné žádat každý rok. Letos očekáváme vyhlášení evropské výzvy 28. dubna 2017. Od tohoto data mohou zájemci předkládat své projekty a žádat Evropskou komisi o finanční podporu.

Finanční podporu poskytuje také Ministerstvo životního prostředí, které je národním kontaktním místem programu LIFE v České republice. Vyhlášení národní výzvy očekáváme koncem března 2017. Žadatelé díky této výzvě mohou získat finanční prostředky nejen na přípravu projektové dokumentace, ale také na spolufinancování projektů schválených Evropskou komisí.

Více informací o programu LIFE