Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

Evropský mezičas
Petr Fiala
Nakladatel Barrister & Principal 2007

Brněnský politolog Petr Fiala se ve své nejnovější práci zabývá aktuálním vývojem Evropské unie a problémy, které se dotýkají jednotlivých členských států.

ANOTACE

Kniha je rozdělena do několika kapitol, ve kterých se autor snaží odpovědět na otázky: Jak se změnila rozšířená Evropská unie? Jsou nové členské země „jinými" demokraciemi? Proč vzrůstá význam národních zájmů? Co ohrožuje evropskou demokracii a občanskou svobodu? Vracejí se náboženské otázky do evropské politiky? Potřebuje Evropská unie ústavní smlouvu? O čem rozhodují lidé v evropských volbách? Jak je evropský integrační proces řízen a demokraticky kontrolován?

Str. 174, jmenný rejstřík, pozn. aparát