Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

Česká ekonomika v evropských integračních procesech
Vybrané problémy
Milan Sojka a kolektiv
Nakladatel Doplněk 2009

Kniha Milana Sojky a jeho spolupracovníků nazvaná Česká ekonomika v evropských integračních procesech se zabývá problematikou transformace a modernizace české ekonomiky a společnosti v souvislosti se začleněním ČR do Evropské unie.

ANOTACE

Publikace je členěna do osmi kapitol. Autoři analyzují českou transformační strategii a její institucionální problémy se všemi negativními důsledky pro následný hospodářský a společenský rozvoj.

Zabývají se rovněž možnostmi přechodu české společnosti ke znalostní společnosti, perspektivami vstupu ČR do HMU a přijetí eura, problematikou konvergence ČR a nově přijatých postsocialistických zemí do EU z pohledu zahraničněobchodních toků.

Pozornost věnují také makroekonomické výkonnosti české ekonomiky, vývoji fiskální politiky ČR v průběhu uplynulých patnácti let, reformám potřebným k vytvoření adekvátních podmínek pro vstup do eurozóny a daňové soutěži v EU ve vztahu k ČR.

Milan Sojka a kol.: Česká ekonomika v evropských integračních procesech. Vybrané problémy, vydání první, vazba brožovaná, 292 stran, Doplněk 2009.