Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

Modernisation Unchallenged
The Czech Discourse on European Unity
Mats Braun
Nakladatel Ústav mezinárodních vztahů 2009

Diskurzy o evropské integraci v členských státech jsou klíčové pro legitimitu Evropské unie. Autor v této studii ukazuje, že konceptualizace EU v České republice stejně jako v zemích Visegrádu a ve Švédsku, které byly zvoleny pro komparaci, jsou vytvořeny na různém vztahu suverenity a modernizace.

ANOTACE

Podle toho, jak jsou oba koncepty vzájemně uspořádány, vypracoval tři ideální typy diskurzů o Evropské unii: nezpochybňovaná suverenita, zpochybňovaná suverenita a nezpochybňovaná modernizace. Na základě své analýzy autor uzavírá, že EU odvozuje svou legitimitu primárně jako nástroj modernizace, nicméně v českém politickém diskurzu je Unie chápána jako něco více než nástroj, neboť se zároveň jedná o potvrzení jisté úrovně vývoje.

Kniha je zajímavá především proto, že poskytuje pohled na český politický systém a český diskurz evropské integrace zvnějšku. Autor je původem Švéd, několik posledních let však strávil v České republice, kde pracuje jako vědecký pracovník ÚMV.

V kapitole věnované českému diskurzu Evropské unie rozebírá Braun postoje jednotlivých českých parlamentních stran, přičemž největší část věnuje Občanské demokratické straně a vývoji jejích postojů, především jejího euroskeptického křídla od roku 1996, kdy Václav Klaus jakožto český premiér podal přihlášku ke vstupu do EU.

Zabývá se také příspěvkem Václava Havla k evropskému diskurzu. Ten ve svých proslovech podle Brauna vidí Unii jako přirozenou politickou jednotku, která nesoupeří s národními státy. Ani národní státy nepovažuje za uměle vytvořené, ale uzavřené hranice mezi nimi ano.

Mats Braun: Modernisation Unchallenged. The Czech Discourse on European Unity, vydání první, v anglickém jazyce, Ústav mezinárodních vztahů 2009.