Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

Proč holocaust
Hitlerova vědecká mesianistická vražda
Jan Horník
Nakladatel Rybka Publishers 2009

Proč nacisté spáchali genocidu Židů? Jan Horník hledá v knize nazvané Proč holocaust jiné odpovědi než obvyklá vysvětlení, jako například, že se nacisté pro holocaust rozhodli, protože národní socialismus stál na rasistické a antisemitské ideologii.

ANOTACE

To autor knihy považuje za známé skutečnosti, které však vyžadují hlubší objasnění. Důsledně se proto ptá, proč byl Hitlerův nacismus rasistický, fanaticky antisemitský atd., dokud nenalézá pevný bod, na němž lze uspokojivou odpověď založit. Soustřeďuje se přitom na ústřední postavu nacismu, Adolfa Hitlera. Za podmínku úspěchu totiž považuje obsáhlý rozbor Hitlerova chápání světa. Kniha proto obsahuje mnoho originálních Hitlerových textů (velká část z nich dosud nebyla v češtině publikována) a podrobné komentáře k nim.

Na rozdíl od většiny prací o nacismu se Jan Horník nesoustřeďuje na historii nacismu, ale na myšlenkové příčiny, z nichž „praxe“ nacistů vycházela. V poslední kapitole pak předkládá originální řešení příčin Hitlerova antisemitismu a odhaluje i Hitlerův specifický motiv ke genocidě. Boří při tom mýtus o racionálně nevysvětlitelné záhadě holocaustu. Autor ukazuje, že Hitlerův antisemitismus představoval zcela nový druh protižidovské nenávisti, který nelze vysvětlit z průběhu dosavadních dějin, neboť Hitlerova fanatická nenávist vycházela ze zcela nových, moderních myšlenkových zdrojů.

Čtenář zároveň s překvapením zjišťuje, že Hitlerovo obecné světonázorové přesvědčení má nejen svou striktní logiku, ale navíc se takřka shoduje s dnešním vědeckým pohledem moderního člověka na svět. Autor přesvědčivě dokládá, že nacistický světonázor i vražedné počínání nacistů bezprostředně vycházely z darwinismu a z jeho principu boje o přežití. Vzhledem k letošnímu 200. výročí narození Charlese Darwina a 150. výročí uveřejnění jeho přelomové práce O původu druhů cestou přírodního výběru, jež oslavuje celá moderní věda, jeví se zjištění Jana Horníka doslova varující. Teoretická východiska totalitního nacistického režimu naše civilizace evidentně ještě neopustila.

Jan Horník: Proč holocaust. Hitlerova vědecká mesianistická vražda, vydání první, 456 stran, vázaná vazba, Rybka Publishers 2009.