Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

Česká zahraniční politika v roce 2008
Analýza ÚMV
Michal Kořan a kolektiv
Nakladatel Ústav mezinárodních vztahů 2009

Kniha Česká zahraniční politika v roce 2008 bezprostředně navazuje na loňskou analýzu, a to jak po obsahové stránce, tak i ve struktuře jednotlivých příspěvků.

ANOTACE

Pokračování tak umožňuje sledovat a srovnávat vývoj české zahraniční politiky v jejím politickém a ideovém zázemí, v prioritách, v provádění a implementaci, stejně jako si všímat vývoje působení jednotlivých aktérů a mediální reflexe české zahraniční politiky.

Zvláštní důraz je v publikaci kladen na zhoršující se politický kontext české zahraniční politiky.
Ambicí druhé analýzy české zahraniční politiky je jak aktuální zhodnocení tohoto významného pole českého politického života, tak poskytnutí informačního základu pro jeho pozdější studium.

Michal Kořan a kolektiv: Česká zahraniční politika v roce 2008. Analýza ÚMV, vydání první, 396 stran, anglické resumé, Ústav mezinárodních vztahů 2009.