Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

Jednotná evropská měna
Realizace hospodářské a měnové unie v EU
Zdeněk Sychra
Nakladatel Mezinárodní politologický ústav MU 2009

Vznik jednotné evropské měny a budování hospodářské a měnové unie (HMU) je jedním z největších a nejambicióznějších projektů, do kterého se Evropská unie pustila. Právě tomuto tématu se věnuje kniha Zdeňka Sychry nazvaná Jednotná evropská měna.

ANOTACE

Vzhledem k dopadům tohoto kroku, nastavení celého systému a stavu evropské integrace v době jeho spuštění je také krokem poměrně kontroverzním. Z hlediska jeho významu a dopadů Evropa tak zásadní přelom ještě nezažila.

Tato kniha je snahou o zachycení celkového fenoménu HMU, jehož vrcholem bylo zavedení eura, včetně všech relevantních souvisejících aspektů. Zabývá se vývojem měnové spolupráce jako nezbytným předpokladem pro vznik HMU, analyzuje realizaci celého projektu na úrovni EU, zahrnující jeho vstupní podmínky, rozhodovací procesy, institucionální strukturu, postavení nezúčastněných aktérů a koordinaci hospodářské politiky.

V neposlední řadě sleduje realizaci vytváření společné měny na úrovni jednotlivých členských států včetně vymezení jejich specifických pozic. Všímá si nejen standardních postupů, ale také nežádoucích nebo problematických jevů, které celý proces provázely.

Celkový důraz je kladen především na politický rozměr evropské měnové integrace. Koncepci HMU pojímá jako nedílnou součást evropského integračního procesu a zasazuje ji do celkového kontextu fungování EU. Publikace zohledňuje i aktuální posuny této oblasti v rámci Lisabonské smlouvy. 

Zdeněk Sychra: Jednotná evropská měna. Realizace hospodářské a měnové unie v EU, vydání první, 291 stran, brožovaná vazba, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity 2009.