Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

Malý český člověk a skvělý český národ
Národní identita a postkomunistická transformace společnosti
Ladislav Holý
Nakladatel SLON 2010

Ladislav Holý analyzuje v knize Malý český člověk a skvělý český národ specificky český diskurs o národní identitě a proměňující se, nicméně stále problematický, vztah mezi národem a státem v období postkomunistické transformace společnosti.

ANOTACE

Opírá se přitom o prameny literární i historické a využívá též poznatků etnografického terénního výzkumu. Zvláštní pozornost věnuje symbolickým reprezentacím toho, co to znamená být Čech. Zkoumá, jak se pojetí české identity promítala do diskusí doprovázejících pád komunismu a nástup nového společenského uspořádání.

Prostřednictvím této knihy má širší okruh českých čtenářů možnost seznámit se s názory předního evropského antropologa českého původu. 

Ladislav Holý: Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti, vydání druhé, 234 stran, brožovaná vazba, SLON 2010.