Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

Dialog teorií
Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů
Pavel Barša
Nakladatel SLON 2009

Zkoumání mezinárodních vztahů se původně opíralo hlavně o historii, teorii mezinárodního práva a filozofii, postupem času ale přijalo za své řadu metodologických i teoretických východisek společenských věd.

ANOTACE

Tím se pro teorii mezinárodních vztahů staly aktuálními diskuse, které se ve společenskovědních oborech vedou již od přelomu 19. a 20. století.

Tématem první části knihy je pět hlavních výzkumných tradic teorie mezinárodních vztahů - realismus, liberalismus, marxismus, konstruktivismus a postmodernismus - s ohledem na klíčová metodologická dilemata společenských věd - vysvětlení vs. rozumění, aktér vs. struktura, historismus vs. objektivismus, pragmatismus vs. scientismus a nezávislost vs. spolehlivost.

Výklad i úvodní formulace dilemat sledují nejen volby jednotlivých myšlenkových proudů, ale také možnosti, jak zdánlivé protiklady překonávat a kombinovat. Druhá část knihy představuje reflexi diskutovaných dilemat z hlediska filozofie vědy. 

Pavel Barša: Dialog teorií. Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů, vydání první, 252 stran, brožovaná vazba, SLON 2009.