Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

Aplikace práva EU v České republice
Michal Šejvl a kolektiv
Nakladatel Aleš Čeněk, s. r. o. 2010

Publikace Michala Šejvla a jeho spolupracovníků nazvaná Aplikace práva EU v České republice přináší poznatky o působení práva EU na české právo nejen na úrovni legislativy, ale snaží se postihnout i soudní aplikaci ve vybraných oblastech českého právního řádu.

ANOTACE

Kromě obecných otázek týkajících se aplikace práva EU jako například otázka praxe a problémů ústavního práva (institucionální problematika, dělba moci, lidská práva, občanství, legitimita) se kniha zabývá působením práva EU v konkrétních oblastech jako je právo obchodních společností, právo ochrany spotřebitele, aplikace společné zemědělské politiky, právní úprava náhrady škody na zdraví a náhrady nemateriální újmy a autorské právo.

Kniha je určena především právnické veřejnosti zabývající se těmito aktuálními problémy interakce práva EU a práva českého.

Michal Šejvl a kolektiv: Aplikace práva EU v České republice, vydání první, 256 stran, Aleš Čeněk, s.r.o./Ústav státu a práva AV ČR 2010.