Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

Jaká je naše společnost?
Otázky, které si často klademe
Hana Maříková, Jiří Kostelecký, Tomáš Lebeda, Markéta Škodová
Nakladatel SLON 2010

Autorům a autorkám nejde o předložení ucelené zprávy o české společnosti, ale o odpovědi na některé často kladené otázky, ověření/neověření platnosti různých předsudků a představ, které sami o sobě máme.

ANOTACE

Sociální vědci poukazují i na jevy, které sama společnost příliš nevnímá, ale odborníci je považují za důležité fenomény dnešní české společnosti.

Cílem této knihy je představit veřejnosti přístupným způsobem práci sociologů, demografů, ekonomů, politologů a sociálních geografů, kteří působí v Sociologickém ústavu AV ČR.Přístup prezentovaný ve většině příspěvků knihy vychází z dlouhodobé tradice instituce, ve které se tato kniha zrodila.

Většina kapitol knihy zpracovává informace, které byly získány sociologickým výzkumem. Seznamuje čtenáře se závěry založenými zejména na empirickém přístupu k sociálním jevům, postaveném na jejich systematickém zkoumání, měření a analyzování.

Autorky a autoři dostali volnost jak z hlediska formy, tak z hlediska výběru a způsobu zpracování svých témat. Každý mohl své téma přiblížit způsobem, který považoval za nejlepší. Narozdíl od standardních vědeckých textů určených pro odbornou komunitu omezují vhled do souvisejících teorií a na nezbytné minimum redukují i popis analytických metod, pomocí kterých autoři došli ke svým závěrům. V této knize se čtenář nesetká se složitými statistickými modely ani s jinými náročnými analytickými nástroji.

Autoři se snaží prokázat své poznatky pomocí jednoduchých a široké čtenářské komunitě srozumitelných nástrojů.

Jací opravdu jsme a jak se to o sobě dozvídáme? Jsme evropští, jsme světoví, nebo hlavně sví? Lze věřit výzkumům veřejného mínění? Jsme ze zvyku sociálními a/nebo ekonomickými pesimisty? Jak a čím nás poznamenává konzumní společnost? Jaké jsou trendy a příčiny korupce v České republice? Jsou Češi skutečně nevěřící? Jaké postoje zaujímáme vůči cizincům a národnostním menšinám? Jsou Češi politicky aktivní? Jaká je kvalita demokracie v České republice? Na čí účet se v naší společnosti rodí děti?

Hana Maříková, Jiří Kostelecký, Tomáš Lebeda, Markéta Škodová: Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe..., vydání první, 446 stran, vázaná vazba, SLON 2010.