Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

Margaret Thatcherová a její politika
Hynek Fajmon
Nakladatel CDK 2010

Kniha poslance Evropského parlamentu Hynka Fajmona Margaret Thatcherová a její politika vychází při příležitosti osmdesátých pátých narozenin bývalé britské premiérky.

ANOTACE

Margaret Thatcherová je fascinující a inspirativní osobností moderní světové politiky. „Konzervativní revoluce", kterou zahájila v osmdesátých letech, změnila tvář Velké Británie a později i východní Evropy. 

V úspěšné „politické biografii" se autorovi (jenž původně vystudoval historii) podařilo skvěle skloubit důkladnou práci historika s rozhledem a zkušenostmi aktivního politika hájícího pravicové hodnoty. Druhé vydání knihy, jež poprvé vyšla v roce 1999, autor podstatně rozšířil a doplnil o kapitolu věnovanou působení a rozsáhlé spisovatelské činnosti Margaret Thatcherové po roce 1990, kdy odešla z aktivní politiky.

Podstatně jsou rozšířeny i závěrečná chronologická příloha a slovníček nejvýznamnějších představitelů „thatcherismu". K českému čtenáři se tak dostává první kompletní biografie političky, jejíž odkaz je stále živý a inspirativní.

„Mým cílem bylo popsat politickou kariéru první a dosud jediné britské premiérky. Chtěl jsem také analyzovat principy, ze kterých ve své politice vycházela. Margaret Thatcherová je fascinující osobností moderní světové politiky. Tušil jsem to již jako student na gymnáziu v polovině 80. let. To, co jsem však zjistil o této ženě při psaní knihy, předčilo má očekávání. Margaret Thatcherová mne překvapila celoživotní věrností konzervativním hodnotám a schopností předkládat je srozumitelnou formou voličům." Hynek Fajmon

Hynek Fajmon (1968) v roce 1992 dokončil studium historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V akademickém roce 1992-1993 studoval na Diplomatické akademii ve Vídni a v následujícím roce na London School of Economics and Political Science. Od roku 1994 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v různých funkcích se zaměřením na integraci České republiky do NATO. V roce 1998 krátce působil na Ministerstvu obrany ČR. Od listopadu 1998 do roku 2001 byl starostou města Lysá nad Labem, v letech 2001-2004 členem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V letech 2004 a 2009 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu za Občanskou demokratickou stranu. Je autorem nebo spoluautorem řady knih a publikací z oblasti české i mezinárodní politiky.

Hynek Fajmon: Margaret Thatcherová a její politika, vydání první, vázaná vazba, 392 stran, CDK 2010.