Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

Éra nevinnosti
Česká politika 1989–1997
Lubomír Kopeček
Nakladatel Barrister and Principal 2010

Naše země po listopadu 1989 prožila dynamický vývoj, který radikálně změnil její tvář. Kniha Éra nevinnosti. Česká politika 1989–1997 Lubomíra Kopečka nabízí ucelené zachycení této zajímavé doby, jejíž někteří aktéři mnohdy utvářejí i dnešek.

ANOTACE

Čtivě psaný text je vystavěn na důkladné analýze klíčových událostí a zlomových momentů od zhroucení komunistického režimu do takzvaného „sarajevského atentátu“.

Čtenář má možnost nahlédnout do nitra Občanského fóra, hlavního aktéra přechodu k demokracii z přelomu osmdesátých a devadesátých let, sledovat zrod české pravice a levice, výbušné spory kolem lustrací, ekonomické transformace, česko-slovenských vztahů, stejně jako zákulisí sestavování vlád nebo skandálů, které otřásly politickou scénou. Plastické zachycení tehdejší politiky dokreslují dobové fotografie zachycující specifickou atmosféru této unikátní etapy českých dějin.

„Autorovi se podařilo napsat vynikající práci, která spojuje tři momenty: přitažlivě vedenou dějovou linku, věcně správné interpretace politických událostí a snahu jít pod povrch běžně tradovaných tvrzení a nakonec, nebo možná především, osobitost autorova pohledu.“
napsal Bohumil Pečinka, komentátor časopisu Reflex

Lubomír Kopeček (1975) je docentem politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Věnuje se hlavně české politice a teorii a praxi moderních demokracií a diktatur. Je autorem nebo spoluautorem několika knih, mimo jiné Konfliktní demokracie (Brno 2004), Politické strany moderní Evropy (Praha 2005), Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku (Brno 2006) nebo Origin, Ideology and Transformation of Political Parties (Aldershot 2010), a desítek článků v domácích a zahraničních politologických časopisech včetně prestižních Communist and Post-Communist Studies a East European Politics and Societies.

Lubomír Kopeček: Éra nevinnosti. Česká politika 1989–1997, vydání první, vázaná vazba, 380 stran, Barrister and Principal 2010.