Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

Právo vnějších vztahů EU
Pavel Svoboda
Nakladatel C. H. Beck 2010

Publikace Právo vnějších vztahů EU poslouží nejen jako učebnice pro studenty a vyučující na právnických fakultách, ale rovněž všem zájemcům o vnější vztahy EU, a tudíž i našeho státu, z řad odborné i laické veřejnosti.

ANOTACE

Právo vnějších vztahů EU je běžnou vědní disciplínou a podoborem evropského práva, jemuž se věnuje přiměřená pozornost po celé EU, podoborem oscilujícím mezi evropským a mezinárodním právem.

Smyslem publikace Právo vnějších vztahů EU je nejen připravit příručku pro studium oboru práva vnějších vztahů EU, ale též umožnit pochopení širšího právního rámce a praxe EU v době, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a podstatně se změnil právní pohled na mezinárodněprávní subjektivitu EU.

Ani zbytek světa nezůstal stejný. Rozmach terorismu či energetická závislost EU na Rusku začaly akcentovat nové priority, jež vedly k reformulaci některých evropských politik i jejich právní úpravy. Kniha umožňuje prohloubení obecných znalostí nejen evropského práva, ale i práva mezinárodního.

Autor publikace, Doc. JUDr. Pavel Svoboda, D.E.A., po absolvování PF UK pracoval jako podnikový právník. V letech 1991 a 1992 absolvoval postgraduální studium na univerzitě v Toulouse, v roce 2001 se habilitoval. Je zakládajícím členem katedry evropského práva PF UK. Ve své činnosti se soustřeďuje především na základy evropského práva, vnitřní trh a vnější vztahy. Publikoval též stati z autorského práva. V Nakladatelství C. H. Beck vyšla v letošním roce také další jeho publikace Úvod do Evropského práva.


Pavel Svoboda: Právo vnějších vztahů EU, vydání první, 264 stran, brožovaná vazba, C. H. Beck 2010.