Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

Evropská inspirace z Karlsruhe
Juraj Chmiel, Paul Kirchhof, Marek Chmel, Jiří Georgiev, Luděk Sefzig
Nakladatel Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády 2009

Vztah evropského práva k ústavnímu řádu členského státu představený ve světle rozhodnutí německého ústavního soudu k Lisabonské smlouvě. 

 

ANOTACE

Jádrem knihy je analýza nálezu posuzujícího ústavnost Lisabonské smlouvy z června 2009. Rozsudek je vysvětlen v kontextu role ústavního soudu jako strážce německé státnosti a ústavy. Kniha proto představuje i zásadní judikaturu německého Ústavního soudu ve vztahu k evropské integraci.

Představení vztahu ústavního soudu k evropské legislativě zahajuje tzv. rozhodnutím Solange z roku 1974, pokračuje rozhodnutím Solange II. z roku 1986 a rozhodnutím o souladu Maastrichtské smlouvy s ústavou z roku 1993. Dále se věnuje tzv. „banánovému“ rozhodnutí z roku 2000, stížnosti na neústavnost zatýkacího rozkazu z roku 2005 a projednávání souladu Smlouvy o Ústavě pro Evropu s německým Základním zákonem.

Bývalý soudce Spolkového ústavního soudu Paul Kirchhof v úvodu vysvětluje vztah demokracie organizované na státní úrovni k nadnárodním strukturám a věnuje se podrobněji i citlivé otázce přenosu kompetencí z národních na společné unijní orgány ve světle německého Základního zákona (ústavy). V celé své šíři se kniha věnuje pojmům i dnes často zmiňovaným v diskuzi o evropské integraci jako státní suverenita, přenos části výsostných práv, či demokratické reprezentaci.