Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

NOVÝ REGIONALISMUS
Teorie a případová studie (Evropská unie)
Eva Cihelková
Nakladatel C. H. BECK 2007

Kniha Evy Cihelkové je prvním uceleným dílem, které se věnuje nejrůznějším teoretickým i praktickým aspektům takzvaného nového regionalismu. Velkou pozornost autorka věnovala také důsledkům nového regionalismu pro Evropskou unii.

ANOTACE

Text knihy je rozčleněna do kapitol, které postupují od obecného a teoretického zkoumání ke konkrétním projevům nového regionalismu. Své teoretické poznatky autorka v následujících kapitolách knihy aplikuje na jednotlivé případy mezinárodněpolitického vývoje poslední doby, vývoje vybraných regionů, a nakonec na příkladu Evropské unie a České republiky.

První kapitola se tak zabývá teoretickými přístupy k novému regionalismu a jeho obecným vymezením. Druhá kapitola  zkoumá světový regionalismus a klade si otázku, zda se regionalismus skutečně stává globálním jevem. Velkou pozornost upírá autorka v této kapitole zejména na dvě klíčové ekonomické oblasti: Severní Ameriku a asijsko – tichomořskou oblast. V třetí kapitole se Eva Cihelková zabývá právě důsledky nového regionalismu pro Evropskou unii a jeho projevy v praxi evropského politického dění. Čtvrtá kapitola je zaměřena na Českou republiku, zejména pak na změny v její obchodní politice.

Eva Cihelková, Nový regionalismus. Teorie a případová studie (Evropská unie), vydání první, vazba, 392 stran, C. H. Beck, 2007