Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

PANORAMA OF EUROPEAN UNION TRADE
Dominic Huggins, Jelle Bosch
Nakladatel EVROPSKÁ KOMISE/ EUROSTAT 2008

Publikace nazvaná Panorama of European Union Trade shrnuje nejdůležitější statistická data o obchodě vně i uvnitř Evropské unie v letech 1999–2006.

ANOTACE

Panorama of European Union Trade je v pořadí druhým svazkem, jenž podrobně referuje jak o trendech v obchodě mezi členskými státy Evropské unie na jedné straně, tak i o obchodě EU coby svébytného ekonomického bloku působícího na globálním trhu na straně druhé.

První publikace toho druhu shrnovala období let 1988–2001, druhá se věnuje období let 1999–2006. Fakt, že se obě „ročenky“ časově překrývají, není nikterak na škodu, neboť za posledních několik let prošla EU mnohými změnami (především pak masivním rozšířením v roce 2004), jež se na jejím obchodě (uvnitř i navenek) bezesporu projevily obrovskou měrou.

Materiál dává konkrétní číselnou podobu roli EU v kontextu globalizace, resp. procesu „internacionalizace“ jednotlivých národních ekonomik. Ukazuje na prohlubující se vzájemnou ekonomickou závislost zainteresovaných aktérů i pozitiva a negativa, která z tohoto faktu plynou.

Text analyzuje primárně toky zboží; pomíjí však (bohužel) sektor služeb, jehož liberalizaci se EU v posledních letech věnovala – mimo jiné i s odkazem na posílení vlastní role v rámci světové ekonomiky. Na druhou stranu však nejdůležitější statistická data shrnuje na základě různých kritérií, což umožňuje jejich nejširší využití na poli obchodním, národohospodářském, sociální i politickém.

Na své si přijdou jak podnikatelé, tak vládní úředníci, ať už působí v zemi, která přijala společnou evropskou měnu, nebo ne, ať už jsou zainteresováni na obchodě v rámci EU, nebo mimo ni. Zajímavé je i zohlednění role tzv. kandidátských zemí aspirujících na vstup do Unie.

Ondřej Krutílek

Dominic Huggins – Jelle Bosch, Panorama of European Union Trade, vydání první, brožovaná (dostupná i v pdf), 66 stran, Evropská komise/Eurostat, 2008

RECENZE