Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

Evropský univerzalismus
Rétorika moci
Immanuel Wallerstein
Nakladatel Sociologické nakladatelství SLON 2008

Základem této knihy jsou tři přednášky na téma Perspektiva světa, které autor pronesl v listopadu 2004 v St. John's College University Britské Kolumbie.

ANOTACE

„Boj mezi evropským universalismem a universálním universalismem je ústředním ideologickým zápasem současného světa a jeho výsledek do značné míry určí, jak bude strukturován budoucí světový systém, do něhož vstoupíme v příštích pětadvaceti až padesáti letech. Nemůžeme se vyhnout tomu, abychom se přidali k jedné ze stran," píše autor.

Americký sociolog, historik a ekonom Immanuel Wallerstein (1930) je jedním z hlavních představitelů marxistického přístupu k mezinárodním vztahům. Kořeny jeho prací je třeba hledat v modelu centrum - periferie a v na něj navazující teorii závislosti.

V knize Evropský univerzalismus. Rétorika moci se snaží dokázat, že současný universalismus byl vždy jen částečným a překrouceným universalismem, kterému autor říká evropský univerzalismus. Na druhou stranu se nelze podle Wallersteina uchýlit k nějakému krajně partikularistickému postoji, protože to by znamenalo kapitulaci před silami evropského universalismu. „Jestliže máme vybudovat reálnou alternativu k existujícímu světovému systému, musíme najít cestu, jak zřetelně vyhlásit a institucionalizovat universální universalismus - který bude dosažitelný, ale který se neuskuteční automaticky nebo nevyhnutelně.

Wallerstein je autorem mnoha desítek knih a studií. Česky vyšla Utopistka, Historické rozhodování ve 21.století, Intu 2006, Kam směřují sociální vědy, SLON 1998 a Úpadek americké moci, SLON 2005.

 

Z angl.originálu European Universalism. The Rhetoric of Power, vydaného v nakladatelství The New York Press, 2006, přeložil Rudolf Převrátil. Vydalo Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2008.

Jmenný a věcný rejstřík, seznam literatury, Počet stran: 93, Vazba: brožovaná, Vydání: první.