Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

EVROPSKÁ INTEGRACE A ČESKÁ REPUBLIKA
Antonín Peltrám a kolektiv
Nakladatel Grada 2009

Ojedinělá publikace nazvaná Evropská integrace a Česká republika Antonína Peltráma a jeho spolupracovníků přináší aktuální a otevřený pohled na důležité oblasti týkající se evropské integrace a naší země.

ANOTACE

Publikace se věnuje významným a zajímavým otázkám spojeným s integrací, vysvětluje a odkrývá leckdy komplikované vztahy a souvislosti a ukazuje jejich vliv na naše postavení v EU, fungování země, ekonomiku, ale odkazuje i k praktickým aspektům každodenního života Čechů.

Objasňuje, co obsahuje smlouva o fungování EU a jaké jsou její souvislosti s našimi rozhodnutími, věnuje se zahraniční a obranné politice EU, justici a vnitru, upozorňuje na nutné změny důležité pro konkurenceschopnost celé ekonomiky a českých firem, věnuje se sociálním otázkám, a ukazuje i náš podíl na integraci až do vstupu do EU. Kniha je určena zejména studentům vysokých škol, ekonomům a podnikatelům, představitelům státní správy a samosprávy a všem dalším zájemcům o tuto aktuální a důležitou problematiku.

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. Od roku 2001 vysokoškolský učitel na Vysoké škole ekonomické v Praze - Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulta mezinárodních vztahů. Externě přednášel k moderním dějinám diplomacie a mezinárodních vztahů. Spolupracoval na projektech vztahujících se k evropské integraci. Publikované práce z oblasti evropské integrace a bezpečnosti.


Ing. Květoslava Kořínková, CSc. Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině absolvovala v roce 1968, kandidatura na Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1981. V letech 1964-1971 pracovnice Výzkumného ústavu dopravního v Praze, 1972-1989 pracovnice Federálního ministerstva dopravy a spojů, 1989 ministryně pověřená řízením Federálního ministerstva kontroly. V letech 1993-2000 působila na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakulta J. Pernera, v letech 1996-1998 členka Poslanecké sněmovny PČR, 1994-2002 členka zastupitelstva hl. města Prahy (předsedkyně sociálního výboru), od roku 2001 působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha (katedra veřejné správy).


Prof. PhDr. Alexandr Ort, DrSc. Od roku 1949 vysokoškolský učitel, v letech 1963-1970 docent, 1957-1970 pracovník, později zástupce ředitele Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii, v letech 1990-1991 docent (Karlova univerzita), 1991-2003 profesor - Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Řada prací v oblasti mezinárodních vztahů a zahraniční politiky, stovky publikovaných prací doma i v zahraničí.

Doc. Ing. et Ing. Antonín Peltrám, CSc. Studium na Vysoké škole ekonomické v Praze v letech 1950-1954, od roku 1954 vědecký asistent, od roku 1958 vědecký pracovník; v letech 1962-1969 samostatný vědecký pracovník, náměstek ředitele výzkumného ústavu, od roku 1969 vedoucí vědecký pracovník. Po normalizaci ředitel odboru Federálního ministerstva dopravy, pak jako vědecko-výzkumný pracovník a učitel, v roce 1997 habilitace. V letech 1998-2000 ministr dopravy a spojů ČR, poté rektor Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů. Od roku 1985 se systematicky zabývá otázkami evropské integrace. Publikoval řadu prací v oblasti dopravy, veřejných financí a evropské integrace, část v zahraničí.
Nyní ředitel Institutu pro evropskou integraci Bankovního institutu vysoká škola v Praze.

Prof. Ing. Zdeněk Šrein, DrSc. Studium na Vysoké škole ekonomické v Praze v letech 1950-1954, pak vysokoškolský učitel na této škole, od roku 1965 docent. V letech 1969-1971 pobýval v rámci United Nations Development Programme jako expert v Sýrii. Od roku 1986 profesor na VŠE, od roku 2004 profesor na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Antonín Peltrám a kolektiv: Evropská integrace a Česká republika, počet stran: 144, formát: B5, vazba: V2, Grada Publishing, 2009