Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroknihovna

Europeizace trestního práva
Michal Tomášek a kolektiv
Nakladatel Linde 2009

Vývoj evropského práva posouvá v posledních letech do nových dimenzí mnoho právních oborů, které dosud nebyly Evropskou unií příliš dotčeny. Mezi ně patří bezesporu trestní právo, jemuž se věnuje publikace profesora Michala Tomáška a jeho spolupracovníků nazvaná Europeizace trestního práva.

ANOTACE

Příprava nového českého trestního zákoníku tak jde ruku v ruce s procesem europeizace trestního práva hmotného a procesního.

Předkládaná monografie se zaměřuje především na nejdůležitější stránky tohoto procesu z teoretického, ale i praktického hlediska. Na její přípravě se totiž podíleli jak přední odborníci z oblastí evropského a trestního práva z akademického prostředí tak řada expertů z praxe.

Značná pozornost je též věnována oblasti ochrany základních práv účastníků trestního řízení podle evropského práva a judikatury Evropského soudního dvora.

Michal Tomášek a kolektiv: Europeizace trestního práva, vydání první, vazba vázaná, formát A5, 464 stran, Linde Praha, 2009.