Přejít na obsah

Vyhledávání



Hlavní menu

Euroknihovna

Předsednictví Rady EU
Příběh půlstoletí
Petr Kaniok
Nakladatel Mezinárodní politologický ústav MU 2009

Předsednictví Rady Evropské unie představuje v posledních letech atraktivní a zajímavé téma výzkumu evropských studií. V zahraniční produkci vyšlo několik textů, které se této problematice věnovaly. Práce Petra Kanioka Předsednictví Rady EU - příběh půlstoletí napravuje v českém prostředí deficit, kdy kniha zaměřená systematiky na toto téma dosud chyběla.

ANOTACE

Výjimku představuje pouze sborník autorského kolektivu Ústavu mezinárodních vztahů Jak předsedat Evropské unii? Návrh priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009, jenž se ovšem zaměřuje především na české předsednictví Rady EU.

Předsednictví jako takové ovšem představuje příběh, který se evropskou integrací vine po celou dobu její existence. Komplexně se jej, se všemi dějovými odbočkami, slepými místy a vyústěními pokouší představit publikace Předsednictví Rady EU - příběh půlstoletí.

Kniha je zaměřena nejen na vývoj předsednictví a jeho hlavních funkcí, ale také na zhodnocení jeho přínosu pro evropskou integraci. Kromě teoretických kapitol je předsednictví zpracováno také prostřednictvím případových studií. Součástí publikace je také zhodnocení důsledků případného přijetí Lisabonské smlouvy pro budoucnost předsednictví.

Petr Kaniok působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Specializuje se na problematiku institucí Evropské unie, euroskepticismus a politické systémy skandinávských států. 

Petr Kaniok: Předsednictví Rady EU - příběh půlstoletí, vydání první, počet stran 173, brožovaná vazba, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity 2009.