Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

 

Členské země EU, které jsou součástí Schengenu

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko

 

Členské země EU, které jsou součástí Schengenu částečně

Irsko (od roku 2002) a Velká Británie (od roku 2000).

Jde o oblast bezpečnosti a justice, zatímco hraniční a celní kontroly si tyto státy ponechaly.
 

Země, které jsou součástí Schengenu a nejsou členy EU

Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko

 

Členské země EU, která dosud nesplňují kritéria pro přijetí Schengenu

Kypr, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko

 

Jiné země bez hraničních kontrol

Monako, San Marino a Vatikán

Ačkoli nejsou tyto země oficiálně součástí Schengenu, na jejich hranicích se uplatňují schengenské dohody.
 

Zvláštní případ

Andorra

Andorra není součástí Schengenu a na jejích hranicích zůstaly kontroly. Občanům Evropské unie ale stačí pro vstup do země pouze občanský průkaz, zatímco ostatní cestující musí mít ke vstupu do země platný pas.


Smlouva o Schengenu byla podepsána v roce 1985 pěti zeměmi: Francií, Západním Německem, Belgií, Lucemburskem a Nizozemím. Vstoupila v platnost v roce 1995, kdy se k pěti zakládajícím členům připojily Portugalsko a Španělsko.

Další články v rubrice