Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Seminář pro potenciální žadatele a příjemce v oblasti intervence 4.1d) IOP

09.06.2010

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu vás zve na seminář k připravované výzvě v oblasti intervence 4.1 na aktivitu „Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni".

Seminář pro potenciální žadatele a příjemce v oblasti intervence 4.1d) IOP se uskuteční dne 29. 6. 2010 v Hotelu STEP, Praha.

Program a další informace k semináři naleznete na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz v Kalendáři akcí. Na seminář je nutná registrace. Přihlašovat se můžete přes registrační formulář nebo na adrese iop@mmr.cz.  Z důvodů omezené kapacity (70 lidí) jsou možné přihlášky vždy max. pro 2 osoby za jednu organizaci.

Oprávněnými příjemci pomoci jsou nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob působící v oblasti cestovního ruchu v minimálně 4 regionech soudržnosti NUTS II nejméně 3 roky. Více informací o Integrovaném operačním programu naleznete na www.strukturalni-fondy.cz/iop.