Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Chtěli byste pracovat v německém parlamentu?

14.03.2011

Německý spolkový sněm Vás zve společně se Svobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín k Mezinárodnímu stipendijnímu pobytu v parlamentu (IPS) na pět měsíců do Berlína.

Německý spolkový sněm, německý parlament, dává příležitost mladým lidem, aby se během patnáctitýdenní práce u jednoho z poslanců Spolkového sněmu seznámili s německým parlamentním systémem, poznali procesy politického rozhodování a získali praktické zkušenosti z oblasti práce parlamentu. Stipendisty bude vybírat nezávislá výběrová komise Německého spolkového sněmu.

Předpoklady:
- české státní občanství
- ukončené vysokoškolské studium
- velice dobré znalosti německého jazyka
- věk méně než 30 let na začátku stipendijního pobytu

Stipendium:
- 450 € měsíčně
- ubytování zdarma
- náklady na pojištění a cestovné

Lhůta na zaslání žádosti: 30. červen. Další informace na zadní straně, na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo nebo na internetu na www.bundestag.de/ips (zdroj: Deutscher Bundestag)
Zdroj: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/seznam-clanku/chteli-byste-pracovat-v-nemeckem-parlamentu.html