Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

V Ústí n/L proběhl studentský summit Evropské rady

10.05.2011

Na oslavu Dne Evropy uspořádalo Eurocentrum Ústí nad Labem akci s názvem „Simulace politického jednání pro studenty SŠ". Aby se akce co nejvíce přiblížila dění v Bruselu, konala se v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, celým programem provázel moderátor a na připravenost žáků dohlížela odborná porota. Jednání Evropské rady se v pondělí 9.května zúčastnilo celkem 7 středních škol Ústeckého kraje, jejichž žáci zastupovali některý z členských států Evropské unie.

V roce 1963 podepsalo Turecko s Evropským hospodářstvím společenstvím smlouvu o přidružení. V roce 1995 byla mezi Unií a státem vytvořena celní Unie. Od roku 1999 má Turecko statut kandidátské země, ovšem otázku přístupu tohoto státu k Evropské unii komplikuje několik problematických bodů, které blokují další vyjednávání. K těmto problémům patří např. vliv armády na politický život, muslimská identita, poloha státu, kurdská menšina, neuznání Arménské genocidy a okupace severní časti Kypru.

Hodnotícími kritérii byla především odborná připravenost studentů, schopnost argumentace a její správnost, komunikační dovednosti, kultura vystupování, týmová spolupráce, ale i formální oděv.

Žáci vystoupili celkem ve třech kolech. V prvním kole pronesli zástupci jednotlivých států úvodní řeč. V té vyjádřili postoj země k dané otázce. Zmínili, v čem vidí výhody, popř. nevýhody vstupu Turecka do Evropské unie, jaké podmínky by Turecko mělo před vstupem splnit. Po přednesení úvodní řeči, byl studentům dán prostor pro diskuzi. Vzájemně si kladli otázky, po kterých následovala vyjádření. Ve druhém kole si studenti vylosovali stát, na jehož postoj museli reagovat. Třetí kolo pak sloužilo k stručné závěrečné řeči a k jasnému vyslovení stanoviska státu.

Ukázalo se, že studenti pojali tuto simulaci jako opravdovou výzvu. Po úvodním proslovu následovala doslova smršť reakcí a následných protireakcí. Téměř u všech států bylo patrné, že si jsou vědomy pozice, kterou hájí a také z ní během jednání nepolevili. Žáci dokázali, že mají velký všeobecný ekonomický, kulturní, sociální a politický přehled nejen o své zemi, ale také o Turecku. Jak je známo, při schvalování nových členských států hlasuje Rada jednomyslně. Dle očekávání Německo a Francie vyjádřili jasné ne a v nejbližší době tedy nelze očekávat vstup Turecka do EU.

Absolutně nejlepším týmem se stalo Německo, jehož argumentace a samotné vystupování nemělo konkurenci. Bezchybně dokázalo odpovědět na všechny otázky, dokázalo předhodit takové argumenty, nad kterými žasla i porota. Na výbornou zvládlo všechna sledovaná kritéria. Na druhém až třetím místě se umístily státy Francie a Velké Británie, jejichž výkon byl shledán velmi dobrým.

Fotografie naleznete v sekci Fotogalerie tohoto článku.

Fotogalerie