Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Seminář o možnostech využití Mezinárodního visegrádského fondu proběhl už i v Ústí

10.05.2012
Seminář o možnostech využití Mezinárodního visegrádského fondu proběhl už i v Ústí

Dne 27.4. 2012 proběhl na krajském úřadě Ústeckého kraje seminář o možnostech využití Mezinárodního visegrádského fondu (IVF), který přivítal mnoho zájemců o grantové a mobilitní programy. Cílem mezinárodního visegrádského fondu je prohloubit spolupráci se zeměmi východního partnerství, např. s Ukrajinou či Běloruskem či se zeměmi Západního Balkánu.
Fond byl založen v roce 2000 se sídlem v Bratislavě jako nástroj regionální spolupráce. Již bylo podpořeno nad 3300 grantových programů. Fond je určen pro široké spektrum žadatelů, může žádat téměř každý, i fyzická osoba, s výjimkou ministerstev.

Fond nabízí širokou oblast grantových programů, od projektů malých (do 6000Eur), projektů standardních (od 6000Eur), až po granty univerzitní a strategické, kde není určena maximální výše projektu.

Žadatel se také může zapojit do mobilitních programů, které nabízejí Visegrad Scholarship Program, či umělecká stipendia v New Yorku.

Důležité je, aby předložený projekt splňoval některé z kategorií, které fond doporučuje, např: kulturní spolupráce, vědecká výměna či výzkum, výměny mládeže, přeshraniční spolupráci či propagaci turismu. Dalším důležitým bodem přijatelnosti projektu je splnění středoevropského rozměru - spolupráce subjektů z alespoň 3 zemí visegrádské čtyřky (V4 - Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko)

Fond pokrývá až 70% celkových nákladů projektu. Zbývajících 30% může být formou nefinančního vkladu žadatele (např. pronájem vlastního sálu, vlastní práce na projektu apod.) Fond také uznává 5% režijních nákladů, které netřeba dokladovat.

Nutno říci, že postup o získání grantu z IVF je velmi uživatelsky nenáročný, velmi jednoduchý oproti postupům z jiných evropských fondů. I přesto se mnohdy vyskytují základní chyby, kterým by se žadatelé měli vyhnout. Zástupci z IVF doporučují jasně vytyčit visegrádské téma (mnohdy se vyskytuje absence visegrádské přidané hodnoty či nejasná a pouze formální role partnerů).

Doufáme, že se na semináři našlo mnoho potencionálních žadatelů o grant z IVF, a že seminář poskytl mnoho zajímavých a důležitých informací.

Více informací o IVF na webových stránkách fondu: www.visegradfund.org či ZDE, kde naleznete prezentaci ze semináře ke stažení.