Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Projekt "Stáže ve firmách" byl představen už i v Ústí

28.03.2013

Eurocentrum Ústí nad Labem ve spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání uspořádali dne 27.3.2013 seminář k projektu „Stáže ve firmách“.

Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce. Projekt je určen pro všechny občany České republiky (mimo OSVČ a osoby se statusem studenta) s trvalým pobytem mimo hlavní město Praha. V první fázi bude v rámci projektu vzděláváno 5.000 účastníků. Zároveň budou zmapovány potřeby úpravy legislativy tak, aby se poskytování stáží stalo pro firmy atraktivním způsobem, jak získat kvalifikované pracovníky, a zvýšilo jejich motivaci stáže poskytovat. Projekt by měl i napomoci k ukotvení způsobu dalšího vzdělávání formou stáží do české legislativy.

Jednou z překážek, s níž se absolventi po odchodu ze školy musí potýkat, je jejich nedostatečná praxe. Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí napomáhá tento problém efektivně řešit – absolventi mohou po ukončení studia nastoupit na stáž do firem, které podnikají v jejich oboru, mohou si tak ověřit svoje znalosti a dovednosti v praxi a vylepšit svou pozici na trhu práce.

Pro nezaměstnané, eventuálně osoby, které se na trh práce vracejí po určité pauze, je stáž užitečným prostředkem k poznání, jak se za dobu, kdy byli bez stálého místa, změnila situace v jejich oboru. Po úspěšném ukončení stáže získají účastníci certifikát vydávaný Národním centrem Europass o jejím absolvování. Stáž ve firmě představuje investici stážisty do své vlastní budoucnosti a možnost lepšího uplatnění na trhu práce.

Více o projektu: www.stazevefirmach.cz

Prezentace "Stáže ve firmách" Alice Rožánková, Fond dalšího vzdělávání ppt 3,2 MB
Prezentace "Stáže pro mladé" Jakub Hora, Fond dalšího vzdělávání ppt 327 kB
Prezentace "Europass" Dita Slavíková, Národní centrum Europass ppt 4,8 MB

Fotogalerie