Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Budoucnost jednotného vnitřního trhu

26.04.2013

Ve středu 3. dubna 2013 se ve spolupráci s Institutem pro Evropskou politiku Europeum, Informačním centrem Europe Direct Most a Eurocentrem Ústí nad Labem konal seminář na téma Budoucnost jednotného vnitřního trhu, a to na půdě Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) v Mostě. Pozvání na seminář přijala Alice Krutilová, vedoucí oddělení koordinace sektorových politik COREPER I působící v rámci Odboru koordinace evropských politik Úřadu vlády ČR, a Václav Netolický, odborný referent na Katedře veřejné správy VŠFS.

Přednáška Václava Netolického uvedla posluchače do problematiky vnitřního trhu a jeho vývoje. Vytvoření společného, neboli vnitřního trhu EU, je obecně považováno za hlavní přínos evropské integrace, jehož budování přispělo k odstranění celních, obchodních, daňových, technických a administrativních bariér mezi členskými zeměmi ES/EU. Vnitřní trh je definován jako hospodářský prostor EU bez vnitřních hranic, který zajišťuje svobodu volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. Projekt vytvoření vnitřního trhu si definoval dva hlavní cíle: ekonomickým cílem je permanentní zvyšování a udržování ekonomického blahobytu členských zemí EU; politickým cílem pak užší spolupráce a propojení mezi evropskými národy. V. Netolický taktéž hovořil o významných milnících ekonomické integrace a související institucionalizací projektu jednotného vnitřního trhu, od zóny volného obchodu po hospodářskou a měnovou unii. 

Příspěvek Alice Krutilové seznámil posluchače s činností a úkoly oddělení koordinace sektorových politik COREPER I. Byl objasněn taktéž význam Sekce pro evropské záležitosti na Úřadu vlády ČR a Výboru pro EU. Podle A. Krutilové není cílem vnitřního trhu naplňování nejen čtyř základních svobod, ale také svobody neformální, kterou definovala jako právo duševního vlastnictví. Zdůraznila taktéž důležité předpoklady pro fungování jednotného vnitřního trhu, kterými jsou digitální, energetický či dopravní trh. Dále se přednáška zaměřila na působení Evropské komise (EK) v oblasti fungování vnitřního trhu; nejenže bylo vyzdvihnuto obecně pozitivní působení EK v procesu dokončení vnitřního trhu, ale také byly kriticky zhodnoceny aktivity, které proces dokončení zpomalovaly – například dlouhodobá diskuze o jednotném evropském patentu či zdlouhavé přípravy legislativních návrhů. Posluchači byli též seznámeni s rezervovaným postojem české vlády k některým návrhům EK v oblasti společného trhu, např. daň z finančních transakcí či reciprocita v zadávání veřejných zakázek, která podle vlády má potenciál uzavřít trh subjektům ze třetích zemí a vést k omezení volné soutěže a trhu, jinými slovy vede k protekcionismu.