Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Tvůrce evropské politiky má již svého vítěze

16.05.2013

Krabička cigaret nadále pouze s varovným obrázkem i textem a uvnitř minimálně 20 kusů

Tak by zněly novinky na tabákovém trhu v EU, pokud by čtvrteční hlasování (na Den Evropy) europoslanců a ministrů Rady EU bylo skutečné a nikoli soutěžní simulací politického jednání v Ústí n. Labem o výlet do Bruselu pro liberecký a ústecký region. Evropská komise v prosinci 2012 předložila návrh na revizi směrnice regulující výrobu a prodej tabákových výrobků. Její podoba byla předmětem letošního ročníku soutěže. Pomyslný pohár vítězů převzali od studentů Gymnázia Dr. Randy v Jablonci n. Nisou domácí z Ústecka;

Zdeněk Machala a Jan Papajanovský z Gymnázia Děčín.

Obstáli mezi těžkou konkurencí více než 40 studentů.

V Ústí n. Labem se konal již 6. ročník soutěže „Staň se nad tvůrcem evropské politiky“; soutěže pro středoškoláky o nejšikovnější ministry Rady EU a poslance Evropského parlamentu. Hodnocena byla zejména schopnost vyjednávat, kvalita a relevance užitých argumentů, schopnost dosahovat shody i kompromisů.

Účastníci letošního jednání (níže jejich úplný seznam) prokázali široký přehled o problematice návrhu nové podoby směrnice o tabákových výrobcích. Jejich postoje odpovídaly skutečným postojům frakcí EP či zemí EU. Přinášeli však i vlastní poznatky, náměty a s inspirací se neomezovali zdaleka jen na evropský kontinent. Během 2. čtení došlo k nemalým rozporům, kdy studenti prokázali schopnosti obratné reakce, věcné argumentace, při obhajobě svých názorů se dokázali držet tématu, pokládali podnětné otázky; diskutovali na profesionální úrovni. „Není tak podstatný objem varovných informacích na obalech cigaret, ale jejich kvalita!“ upozornila poslankyně za Alianci liberálů Stela Chvojková. (Tým Chvojková & Zajícová patřil k těm nejschopnějším – a to byly náhradnicemi na poslední chvíli za nemocné spolužáky.)

Řada řečníků se také věnovala srovnání s regulací trhu s alkoholem: naráželi na skutečnost, že současné lahve s alkoholem nenesou obrázek ilustrující následky nadměrného pití. Jejich zapálení pro věc by mělo být pro skutečnou sněmovnu inspirací! Postup simulace odpovídal Řádnému legislativnímu řádu ve zjednodušené podobě, kdy poslanci jednotlivých výborů hlasovali o společných stanoviscích, která postoupili Radě ministrů ke zvážení a hlasování. Každý ministr a poslanec však měl v úvodním čtení prostor pro vyjádření vlastního stanoviska, resp. země či politické frakce, již stupoval, jakož i svého osobního postoje ke stávající podobě návrhu na revizi směrnice. Ze skvěle připravených projevů vyplýval všeobecný zájem o společný postup vedoucí ke snížení uživatelů cigaret, ke zdravější a produktivnější společnosti. V konkrétních opatřeních už docházelo k odlišnostem, jak je tomu ostatně i ve skutečnosti. – Jedni volali po úplném zákazu všech tabákových výrobků s vůněmi a příchutěmi, stejně jako cigaret typu „slim“, jiní by rozhodnutí o míře regulace užívání zmíněných produktů přenechali národním iniciativám. Chtěli respektovat národnostní individualitu, svobodu tržní ekonomiky a jejích spotřebitelů.

Konsensu bylo v Radě i Evropském parlamentu dosaženo ve věci snížení přitažlivosti cigaret pro tu nejohroženější generaci – pro mladé. Právě mezi nimi se totiž podle statistik rodí naprostá většina budoucích kuřáků. Nedělejme si iluze, že mezi poslanci ani ministry neseděl žádný ani příležitostný kuřák. Jestlipak si ode dne účasti v soutěži zorganizované Eurocentry Ústí n. Labem a Liberec budou zapalovat méně a šířit třeba i osvětu mezi mladšími dětmi?

Velká gratulace a poklona za skvělou reprezentaci svých škol patří těmto poslancům a ministrům:

Gymnázium a Střední odborná škola dr. V. Šmejkala:

Barbora Petrásková, EPP-ED &  Veronika Slámová, Belgie

Alžběta Roučová, S/D & Ján Buňa, Slovensko

Karel Polák, GREEN/EFA & Barbora Černilová, Švédsko

Michaela Jonášová, S/D & Nikola Odložilová, Španělsko

Zdeněk Grosman, GREEN/EFA & Marek Zrzavecký, Rakousko

Iva Volešová, S/D & Pham Thu Huong, Slovinsko

Gymnázium Děčín:

Ondřej Zeman, S/D & Ondřej Teplý, Německo (výherci 2. místa)

Zdeněk Machala, GREEN/EFA & Jan Papajanovský, Francie (výherci 1. místa)

Střední škola právní - Právní akademie Liberec:

Jakub Bláha, ALDE & Ondřej Šelbický, Česká republika

Podkrušnohorské gymnázium Most:

Vladimír Arnošt, EPP-ED & Ondřej Woznica, Itálie

Jaroslava Machová, EPP-ED & Jan Bouška, Polsko

Lucie Schreiberová, ALDE & Barbora Blahová, Irsko

Tereza Knoblochová, GREEN/EFA & Lucie Hynlová, Bulharsko

Stela Chvojková, ALDE & Anna Zajícová, Malta (výherkyně 3. místa)

Gymnázium a SOŠ Jilemnice:

Ladislav Stránský, EPP-ED & Vojtěch Kunát, Portugalsko

Daniela Ottová, S/D &Tomáš Sůsa, Velká Británie

Gymnázium U Balvanu, Jablonec n/Nisou:

Michal Čabrádek, ALDE & Zdeněk Berka, Finsko

Karolína Polejová, EPP-ED & Ondřej Sehnoutka, Rumunsko

Jan Mach, S/D & Pavel Sluka, Maďarsko