Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

V Mostě proběhla Přeshraniční burza práce, EURES však nabízí i další možnosti

16.05.2013

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se konala v Mostě v pořadí již třetí Přeshraniční burza práce, a to ve spolupráci s Úřadem práce České republiky, konkrétně s jeho krajskou pobočkou v Ústí nad Labem a v Pirně, a sítí partnerství přeshraniční spolupráce EURES-TriRegio.

Tento veletrh práce se setkal se značným zájmem veřejnosti, která zde měla příležitost seznámit se s nabídkami pracovních příležitostí zahraničních úřadů práce a dalších firem, a to konkrétně z Německa. Návštěvníci zde měli možnost se o nabízené pozice přímo ucházet, nebo přinejmenším navázat s německými firmami kontakty. Součástí této akce byla také přednáška s názvem Život a práce v Německu.

Síť EURES neboli Evropské služby zaměstnanosti si kladou za cíl usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil prostřednictvím zajišťování veřejné služby pro podporu zaměstnanosti v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), kam se mimo zemí sedmadvacítky dále řadí Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Dohodu o účasti v síti EURES má i Švýcarsko. Základním úkolem této sítě je poskytovat služby užitečné zájemcům o práci, pracovníkům, či zaměstnavatelům, tedy všem občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob. Občané Evropské unie mohou těchto služeb využít buď přes internetovou databázi na portálu EURES, či mohou navštívit informační a poradenské služby pracovníků EURES působících na pobočkách českých úřadů práce.

Internetový Evropský portál pracovní mobility nabízí uchazečům o zaměstnání nejen databázi volných pracovních míst v rámci EHP, ale také možnost vytvořit si online profesní životopis, který je zpřístupněn zaměstnavatelům, kteří naopak v databázi vyhledávají vhodné uchazeče. V současné době databáze nabízí více jak 1, 3 milionu volných pracovních míst.

Právě v rámci této sítě působí i přeshraniční partnerství EURES-TriRegio, která sdružuje partnery z pohraniční oblasti České republiky, Německa a Polska a skládá se ze zástupců veřejných služeb zaměstnanosti, odborů a svazů zaměstnavatelů z Čech, Saska a Dolního Slezka. Cílem tohoto projektu je podporovat a rozvíjet společný trh práce za dodržování pracovních a sociálních standardů platných v jednotlivých státech.