Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Krajské kolo EuropaNostra v Ústeckém kraji

05.06.2013

V pátek 24. května se v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje konala poslední část krajského kola soutěže pro střední školy EuropaNostra. Realizátorem tohoto projektu je Fakulta sociální věd Univerzity Karlovy, která při realizaci projektu dále spolupracuje s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM, s EU v rámci programu Jean Monnet, se sítí českých Eurocenter a s Ministerstvem obrany ČR.

„Europanostra je celostátní soutěž pro studenty středních škol o bezpečnosti, Evropské unii a Severoatlantické aliance a jejich rolích v systému světové bezpečnosti“ (EuropaNostra 2013). Tato soutěž probíhá ve třech kolech. První kolo testovalo znalosti přihlášených středoškolských týmů formou testu zaměřeného na znalosti studentů z oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti, EU a NATO. Do druhého, tedy krajského kola postoupila nejlepší družstva dle počtu nejlepších výsledků ve vědomostním testu. Krajské kolo bylo založeno na přípravě a vypracování projektového záměru potenciálně podporovatelného vybraným programem pro tyto účely vytvořeným programovým dokumentem. Jinými slovy studenti v tomto krajském kole učili přípravě projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropského unie, předkládali totiž projektové žádosti včetně rozpočtů. Nejlepších 14 týmů z krajského kola čeká celostátní kolo soutěže, které proběhne v příštím týdnu ve vojenském prostoru Brdy v úzké spolupráci s Armádou ČR a již zmiňovaným Ministerstvem obrany ČR. Soutěžící týmy zde budou simulovat jednání diplomatů členských zemí EU, ve kterém budou nuceni se jako správní diplomati „popasovat“ s nestabilní politickou situací v určitém regionu v zahraničí. Vítězný tým tohoto celostátního kola vyhrává zájezd do Bruselu.

V rámci poslední části krajského kola Ústeckého kraje soutěžilo 6 družstev. Dva týmy reprezentovaly Gymnázium Teplice a Střední odbornou školu energetickou a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu Chomutov. Po jednom týmu pak měli studenti z Gymnázia Roudnice nad Labem a Střední školy diplomacie Most. Studenti v tomto kole měli za úkol svůj projekt představit před nezávislou čtyřčlennou komisí, dále argumentovat na oponenturu, kterou si předem připravil jiný náhodně vybraný tým. Prezentace, oponentura i následná obhajoba měla pevně daný časový limit. Komise po představení všech projektů vybrala následně vítěze Ústeckého kraje do celostátního kola. Vítězným družstvem byly studentky Gymnázia Roudnice nad Labem, které představily projekt na záchovu budovy bývalého roudnického pivovaru, která je v demoličním stavu, a to za účelem nejen zachování této památky, ale také zřízení muzea o pivovarnictví.  S celkovým počtem bodů 140 postupují studentky z Gymnázia Roudnice nad Labem Tereza Michalcová a Lucie Řepová, v čele s kapitánkou Janou Cimlerovou do celostátního kola.