Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

18.10.2013

U příležitosti Evropského roku občanství uspořádalo Eurocentrum Ústí nad Labem seminář Studuj! Pracuj! Cestuj v Evropské unii!, aby studentům rozšířilo obzory o jejich možnostech studia v zahraničí, různých typech stáží – ne jen těch v institucích EU, o práci v zahraničí či o tom, jak získávat informace o Evropské unii.

Seminář konaný na půdě Univerzity J. E. Purkyně byl zahájen prorektorem pro vnější vztahy  Zdeňkem Radvanovským. Eva Bartůňková přítomné seznámila s prací Eurocentra a o tom, jak se informovat o evropských programech, politikách a dění v EU. Petr Chaluš z Domu zahraničních služeb, přednesl vše o vzdělávacích programech a tipech, jak je využít. Poradkyně EURES Leona Bláhová hovořila o pracovních příležitostech v EU, tipech, radách, čemu se při shánění práce vyhnout, co naopak neopomenout a nevynechala ani informace o Evropské dobrovolné službě. Dita Slavíková hovořila o tom, jak nejlépe vylepšit svůj Europass a Jitka Zimová z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje posluchačům představila možnosti stáží v zahraniční, jak v institucích EU, tak ty financované programem Erasmus.

Cílem semináře bylo vzbudit u studentů zájem o další vzdělávání, kterým tak sobě zvýší šance na trhu práce. K tomu posloužila série informací o možnostech studovat, pracovat a cestovat v Evropské unii. 

Rok 2013 byl vyhlášen Evropských rokem občanství, přesně 20 let od zavedení občanství EU Maastrichtskou smlouvou. Tento rok má zlepšit život občanů na poli práv, politiky a správy věcí veřejných. Dle průzkumů Evropané plně nevyužívají svých práv právě proto, že o nich neví.

Fotodokumentace bude doplněna.