Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

O peníze z EU je zájem, potvrdil to již 7. v pořadí Veletrh komunitárních programů

19.11.2013
Veletrh programů finanční pomoci EU 2013 je na krajském úřadě již tradiční akcí. Letos se konal posedmé a přilákal zhruba 120 účastníků, kteří se chtěli seznámit s možnostmi financování jejich záměrů v programovém období 2014 – 2020, získat praktické rady a setkat se s odborníky na tuto oblast.

Veletrh, který se odehrál ve středu 13. listopadu, byl určený pro širokou veřejnost, od akademických pracovníků, pracovníků z výzkumných center přes zaměstnance neziskových organizací, občanských sdružení či investory a podnikatele.

Celodenní program zahájila zástupkyně ředitele krajského úřadu pro výkon přenesené působnosti Monika Zeman. Zdůraznila potřebu seznámit se s mechanismy čerpání z komunitárních programů, protože se sníží prostředky, které budou v období 2014 - 2020 k dispozici občanům České republiky v rámci operačních programů.  

Následující přednáška Františka Jochmana, předsedy Krajské hospodářské komory byla věnována obecnému představení komunitárních programů. Poté se účastníci rozdělili do workshopů, kde se seznámili s konkrétními informacemi týkajícími se jednotlivých programů. Program „Evropa pro občany“ byl představen národní koordinátorkou Kateřinou Hamplovou z Úřadu vlády ČR, workshop zaměřený na Erasmus+ byl pod taktovkou Petra Chaluše z Domu zahraniční spolupráce a v rámci třetího workshopu Tomáš Skuček z Ministerstva průmyslu o obchodu ČR prezentoval program Cosme a Martin Škarka z Technologického centra AV ČR přítomným přiblížil znění nového programu Horizont 2020.

Veletrh byl tradičně pořádán Ústeckým krajem a Eurocentrem Ústí nad Labem. Partnery akce byly Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Asistenční centrum, a.s., Europe Direct Most a Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje.