Přejít na obsah

Vyhledávání



Hlavní menu

Studuj, pracuj, cestuj v EU: Volný pohyb bez překážek?

V pondělí 20. října 2014 uspořádalo Eurocentrum Ústí nad Labem již třetí ročník panelového semináře Studuj, pracuj, cestuj v EU: Volný pohyb bez překážek?, který si kladl za cíl představit studentům aktuální pracovní, studijní a jiné vzdělávací příležitosti v zemích Evropské unie. 

Seminář konaný na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně byl zahájen prorektorem pro vnější vztahy Zdeňkem Radvanovským. Po krátké úvodní přednášce Adély Hájkové o službách Eurocentra, Martina Vlková z Domu zahraniční spolupráce představila novou podobu programu Erasmus+, přičemž se konkrétně zaměřila na studijní mobilitu vysokoškolských studentů (podprogram Erasmus+: Erasmus) a program Mládež v akci se zaměřením na Evropskou dobrovolnou službu. O službách mezinárodní organizace European Student Network hovořili zástupci místní ESN Ústí Ondřej Pixa a Karel Jakub Maršík. Zejména pak hovořili o způsobech, jak se tato dobrovolnická organizace snaží zpříjemnit pobyt studentům vyjíždějícím na program Erasmus do nového neznámého prostředí. EURES poradkyně Leona Bláhová hovořila o pracovních příležitostech v EU, tipech a radách, co před rozhodnutím pracovat v zahraničí zvážit, na co se připravit a jaká jsou očekávání zahraničních zaměstnavatelů. Jitka Zimová z Kanceláře hejtmana Ústeckého kraje posluchačům představila možnosti získávání odborné praxe prostřednictvím zahraničních stáží nejen v institucích Evropské unie.

Cílem semináře bylo vzbudit u studentů zájem o další vzdělávání, kterým tak sobě zvýší šance na trhu práce. K tomu posloužila série informací o možnostech studovat, pracovat a cestovat v Evropské unii. 

Rok 2013 byl vyhlášen Evropských rokem občanství. I v roce 2014 mají pokračovat různé projekty související s loňským tematickým zaměřením. Rok 2014 se zaměřil nejen na volby do Evropského parlamentu a na demokratickou účast, ale také na mladé občany a jejich příležitostí účastnit se akcí a seminářů, kde se mohou dozvědět, jak uplatňovat svá práva v demokratických procesech EU. Dle průzkumů totiž Evropané plně nevyužívají svých práv právě proto, že o nich neví.

Podrobnější informace o jednotlivých tématech jsou dostupné níže v přiložených prezentacích:

Studujeme a neformálně se vzděláváme v EU

Bavíme se v EU

Pracujeme v EU

 

Fotogalerie