Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vladimír Špidla se rozhovořil na FF UJEP o sociálních otázkách v kontextu Evropské unie

01.04.2015

Na půdě Filosofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FF UJEP) se ve středu 25. dubna diskutovalo o zaměstnanosti, sociálních otázkách a rovných příležitostech v kontextu Evropské unie. Na stejnojmenný odborný seminář přijal pozvání současný šéf poradců a poradkyň předsedy vlády ČR Vladimír Špidla.

Bývalý český premiér se rozhovořil o základních principech evropské sociální politiky, která existuje především v rovině společně sdílených hodnot, společných idejí a principů. Tato politika se opírá o paradigmata stanovená již na počátku evropské integrace. Podle Vladimíra Špidly je základním pilířem této politiky princip otevřené koordinace, který umožňuje jednotlivým státům EU realizovat tuto politiku dle své historické tradice a zároveň dosahovat vytyčených cílů a sbližování EU.

V otázce rovných příležitostí na pracovním trhu považuje bývalý komisař pro zaměstnanost a sociální otázky „unijní protidiskriminační legislativu komplexní a spolehlivou“, avšak upozorňuje na problematičnost této legislativy mimo pracovní trh, například v oblasti služeb.

Třetí neobyčejně důležitou oblastí unijní politiky zaměstnanosti a sociálních věcí je koordinace sociálních systémů. Tento princip zajišťuje občanům Unie uplatňovat základní sociální práva ve všech zemích EU. Například v oblasti důchodového systému se občanům odpracované roky v jedné unijní zemi počítají v plném rozsahu i dalším důchodovém systému v jiném členském států EU. Podle Vladimíra Špidly je „Evropská unie v této oblasti na špičce administrativní techniky.“  Posledním pilířem této politiky je evropský sociální model, který je založen na principu univerzality, svobodě sdružování a právní ochraně zaměstnanců.

Návštěvníky, tedy převážně studenty ústecké politologie zajímala problematika chudoby, bezdomovectví či evropské strategie zaměstnanosti mladých.  

Tento odborný seminář byl součástí série seminářů pořádaných Eurocentrem Ústí nad Labem ve spolupráci s Katedrou politologie FF UJEP k tématům kulatých stolů Národního konventu o EU.